Օնլայն բանկինգ
«Tiamo» խանութներից ոսկյա իրերի ձեռքբերման համար օվերդրաֆտ

«Tiamo» խանութներից ոսկյա իրերի ձեռքբերման համար օվերդրաֆտ

Կիսվել`

Եթե ցանկանում եք ձեռք բերել ոսկյա իրեր «Tiamo» խանութ սրահներից, սակայն միջոցները չեն բավականացնում, ԱՐԱՐԱՏԲԱՆԿ-ն առաջարկում է օգտվել օվերդրաֆտների ծառայությունից: Օվերդրաֆտը տրամադրվում է 25 տարին լրացած ՀՀ քաղաքացի և ռեզիդենտ այն ֆիզիկական անձանց, ում տարիքը չի գերազանցում 60 տարեկանը: 

 • Առավելագույն գումար

  1.000.000 ՀՀ դրամ/ համարժեք արտարժույթ

 • Տարեկան տոկոսադրույք

  18-22% ՀՀ դրամ՝ 22%, ԱՄՆ դոլար՝ 18%

 • Առավելագույն ժամկետ

  12 ամիս

 • Արժույթ

  ՀՀ դրամ, ԱՄՆ դոլար

Տրամադրման պայմաններ

 

Վարկառու 25 տարին լրացած ՀՀ քաղաքացի և ռեզիդենտ ֆիզիկական անձ: Վարկառուի տարիքը չի կարող գերազանցել 60 տարեկանը
Արժույթ ՀՀ դրամ, ԱՄՆ դոլար
Օվերդրաֆտի գումար Առավելագույնը – 1.000.000 ՀՀ դրամ կամ 2.000 ԱՄՆ դոլար` (DC Super Premium քարտով տրամադրման  դեպքում), 500.000 ՀՀ դրամ կամ 1000 ԱՄՆ դոլար (DC Young Professional քարտով տրամադրման դեպքում)
Առավելագույն ժամկետ 12 ամիս
Տարեկան տոկոսադրույք ՀՀ դրամ -22%, ԱՄՆ դոլար –18%
Օվերդրաֆտի մարումներ Հավասարաչափ ամորտիզացիա
Օվերդրաֆտի տրամադրման եղանակ Անկանխիկ` ձեռքբերվող ապրանքի վճարումը կատարելով «Երեմ Օգանեսյան» ԱՁ-ում տեղադրված POS-տերմինալի միջոցով
Օվերդրաֆտի նպատակ Ոսկյա իրերի ձեռքբերում
 Քարտի տեսակը DC Young Professional, DC Super Premium
Քարտի տարեկան  սպասարկման վճար 12.000 ՀՀ դրամ (DC Young Professional), 18.000 ՀՀ դրամ`(DC Super Premium) Քարտի սպասարկման վճարը գանձվում է միանվագ
Օվերդրաֆտի և տոկոսագումարների մարումներ Ամենամսյա
Ժամկետանց գումարի գծով տույժ օրական 0.06%
Ժամկետանց տոկոսի գծով տույժ օրական 0.07%
Վարկառուի վարկային պատմությանը ներկայացվող պահանջներ Վարկային հայտի ներկայացման նախորդ 24 ամիսների ընթացքում դասակարգված պարտավորությունների բացակայություն, ինչպես նաև ժամկետանց պարտավորությունների օրերի հանրագումարի ոչ ավել, քան 30 օրվա գերազանցում
Հաճախորդի կողմից վճարվող օվերդրաֆտի սպասարկման վճար Միանվագ օվերդրաֆտի հայտի ընդունման օրը - 1.000 ՀՀ դրամ
Վարկունակության վերլուծություն Դրական վարկային պատմություն, գրանցված եկամուտների առկայություն կամ մշտական զբաղվածություն

 Օվերդրաֆտը տրամադրվում է Բաղրամյան մասնաճյուղի միջոցով

 

ՎԱՐԿԱՅԻՆ ԳԾԻ (ՕՎԵՐԴՐԱՖՏԻ) ԷԱԿԱՆ ՊԱՅՄԱՆՆԵՐԻ ԸՆԴՀԱՆՐԱԿԱՆ ԹԵՐԹԻԿ

Փաստացի տարեկան տոկոսադրույքի հաշվարկի օրինակ

Օվերդրաֆտի տրամադրման դիմում

 

Պահանջվող փաստաթղթեր
 • Անձնագիր
 • Հանրային ծառայությունների համարանիշ (սոցիալական քարտ)

 

Ուշադրություն
 1. Վարկառուի կողմից տոկոսագումարների և վարկի գումարի մարումները ժամկետին չվճարվելու դեպքում նրա մասին բացասական տեղեկատվությունը կգրանցվի վարկային ռեգիստրում: 
 2. Վարկային պայմանագրով ստանձնած վարկային պարտավորությունները սահմանված ժամկետներում և կարգով չկատարելու կամ ոչ պատշաճ կատարելու դեպքում բանկի հանդեպ ստանձնած բոլոր պարտավորությունները մարվում են որպես ապահովման միջոց գրավադրված գույքի բռնագանձման և իրացման արդյունքում գոյացած միջոցների հաշվին:
 3. Վարկային պարտավորությունները չկատարելու դեպքում գրավի առարկան, իսկ դրա անբավարար լինելու դեպքում նաև վարկառուի այլ գույքը, կարող է առգրավվել և իրացվել արտադատական կամ դատական կարգով, ինչպես ուղղակի վաճառքի, այնպես էլ հրապարակային սակարկությունների միջոցով:

 

ՈՒՇԱԴՐՈՒԹՅՈՒՆ. Ձեր ցանկությամբ կարող եք ակտիվացնել SMS-ծանուցում ծառայությունը և ստանալ տեղեկատվություն վարկի ամսական մարման կամ վարկի վերջնաժամկետի լրանալու վերաբերյալ: 1 SMS-ծանուցման արժեքն է 30 ՀՀ դրամ: Ծառայության ակտիվացումն ԱՆՎՃԱՐ է:

 

 

Վարկի գումար

...
...

Տարեկան տոկոսադրույք

...
...
Բոլոր դաշտերը պարտադիր են լրացման համար և չպետք է լինի` 0 պարունակությամբ:
ժամկետ Վճարվելիք տոկոսագումար Վարկի մասնակի մարում Ընդամենը վճարում
0 0 դր. 0 դր. 0 դր.
0 0 դր. 0 դր. 0 դր.
0 0 դր. 0 դր. 0 դր.
0 0 դր. 0 դր. 0 դր.
0 0 դր. 0 դր. 0 դր.
0 0 դր. 0 դր. 0 դր.
0 0 դր. 0 դր. 0 դր.
0 0 դր. 0 դր. 0 դր.
0 0 դր. 0 դր. 0 դր.
0 0 դր. 0 դր. 0 դր.
Ընդհանուր 0 դր. 0 դր. 0 դր.

Մուտքագրեք տվյալները արդյունքը տեսնելու համար

Ֆինանսական օգնական
ABC finance

Էջը թարմացվել է` 10.07.2019 | 16:35

Տեղեկատվության հայերեն և անգլերեն տարբերակների միջև անհամապատասխանության առկայության դեպքում առաջնայնությունը տրվում է հայերեն տարբերակին: