Օնլայն բանկինգ
Loan inner

Օվերդրաֆտներ ԱՐԱՐԱՏՏՐԱՆՍՖԵՐ խմբի անդամներին

Կիսվել`

Օվերդրաֆտը նախատեսված է ԱՐԱՐԱՏՏՐԱՆՍՖԵՐ ակումբի անդամների համար և տրամադրվում է Diners Club Young Professional քարտերի միջոցով: 

 • Առավելագույն գումար

  3.000 ԱՄՆ դոլար

 • Ժամկետ

  24 ամիս

 • Տոկոսադրույք

  14%

 • Արժույթ

  ԱՄՆ դոլար

Ուշադրություն
 1. Վարկառուի կողմից տոկոսագումարների և վարկի գումարի մարումները ժամկետին չվճարվելու դեպքում նրա մասին բացասական տեղեկատվությունը կգրանցվի վարկային ռեգիստրում: 
 2. Վարկային պայմանագրով ստանձնած վարկային պարտավորությունները սահմանված ժամկետներում և կարգով չկատարելու կամ ոչ պատշաճ կատարելու դեպքում բանկի հանդեպ ստանձնած բոլոր պարտավորությունները մարվում են որպես ապահովման միջոց գրավադրված գույքի բռնագանձման և իրացման արդյունքում գոյացած միջոցների հաշվին:
 3. Վարկային պարտավորությունները չկատարելու դեպքում գրավի առարկան, իսկ դրա անբավարար լինելու դեպքում նաև վարկառուի այլ գույքը, կարող է առգրավվել և իրացվել արտադատական կամ դատական կարգով, ինչպես ուղղակի վաճառքի, այնպես էլ հրապարակային սակարկությունների միջոցով:

ՈՒՇԱԴՐՈՒԹՅՈՒՆ. Ձեր ցանկությամբ կարող եք ակտիվացնել SMS-ծանուցում ծառայությունը և ստանալ տեղեկատվություն վարկի ամսական մարման կամ վարկի վերջնաժամկետի լրանալու վերաբերյալ: 1 SMS-ծանուցման արժեքն է 30 ՀՀ դրամ: Ծառայության ակտիվացումն ԱՆՎՃԱՐ է:

Պահանջվող փաստաթղթեր
 • Անձնագիր
 • Սոցիալական քարտ
Տրամադրման պայմաններ

 

Վարկառու ARARATTRANSFER խմբի անդամ
Օվերդրաֆտի արժույթ ԱՄՆ դոլար
Տարեկան տոկոսադրույք 14%
Օվերդրաֆտի առավելագույն գումար 3.000 ԱՄՆ դոլար, վարկային հայտի ներկայացմանը նախորդող 6 ամիսների ընթացքում յուրաքանչյուր ամիս ստացած և փոխանցած փոխանցումների հանրագումարը  նվազագույնը 3.000 ԱՄՆ դոլար է:
Oվերդրաֆտի ժամկետը 24 ամիս
Օվերդրաֆտի տրամադրման եղանակ Վճարային քարտի միջոցով
Քարտի տեսակ DC Young Professional
Քարտի գործողության  ժամկետ 24 ամիս
Կանխիկի տրամադրում ԱՐԱՐԱՏԲԱՆԿԻ կանխիկացման կետերում 1%
Վճարային քարտի տարեկան սպասարկման վճար   4 000 ՀՀ դրամ
Տոկոսագումարների մարումներ Ամսական
Օվերդրաֆտի մարումներ Հավասարաչափ ամորտիզացիա
Ժամկետանց վարկի գումարիգծով տարե­կանտոկոսադրույք ՀՀ ԿԲ բանկային տոկոսի հաշվարկային դրույք
Ժամկետանց տոկոսա­­գումարի գծով տույժ օրական 0.07%
Ժամկետանց վարկի գծով տույժ օրական 0.06%
Վարկառուի վարկային պատմությանը ներկայացվող պահանջներ Վարկային հայտի ներկայացման նախորդող 24 ամիսների ընթացքում գործող դասակարգված պարտավորությունների բացակայություն, մարված պարտավորությունների դեպքում` ոչ ավել քան հսկվող վարկային ռիսկի դասը և ժամկետանց պարտավորությունների օրերի հանրագումարի` ոչ ավել, քան 30 օրվա գերազանցում

Վարկի գումար

...
...

Տարեկան տոկոսադրույք

...
...
Բոլոր դաշտերը պարտադիր են լրացման համար և չպետք է լինի` 0 պարունակությամբ:
ժամկետ Վճարվելիք տոկոսագումար Վարկի մասնակի մարում Ընդամենը վճարում
0 0 դր. 0 դր. 0 դր.
0 0 դր. 0 դր. 0 դր.
0 0 դր. 0 դր. 0 դր.
0 0 դր. 0 դր. 0 դր.
0 0 դր. 0 դր. 0 դր.
0 0 դր. 0 դր. 0 դր.
0 0 դր. 0 դր. 0 դր.
0 0 դր. 0 դր. 0 դր.
0 0 դր. 0 դր. 0 դր.
0 0 դր. 0 դր. 0 դր.
Ընդհանուր 0 դր. 0 դր. 0 դր.

Մուտքագրեք տվյալները արդյունքը տեսնելու համար

Ֆինանսական օգնական
ABC finance

Էջը թարմացվել է` 30.11.2018 | 11:16

Տեղեկատվության հայերեն և անգլերեն տարբերակների միջև անհամապատասխանության առկայության դեպքում առաջնայնությունը տրվում է հայերեն տարբերակին: