Օնլայն բանկինգ
Առանց գրավի սպառողական վարկ «Արագ վարկ»

Առանց գրավի սպառողական վարկ «Արագ վարկ»

Կիսվել`

Սպառողական վարկեր առանց գրավի 24 ժամվա ընթացքում:

Ներկայացրե՛ք ընդամենը անձնագիր և սոցիալական քարտ , եթե դուք գրանցված աշխատող եք:

Ձեր ընթացիկ խնդիրների լուծման լավագույն առաջարկը

 

 • Տոկոսադրույք

  20%

 • Ժամկետ

  24 ամիս

 • Առավելագույն գումար

  1.000.000 ՀՀ դրամ

 • Արժույթ

  ՀՀ դրամ

Տրամադրման պայմաններ
Վարկառու 20-63 տարին լրացած ՀՀ քաղաքացի և ռեզիդենտ ֆիզիկական անձ
Վարկի արժույթ ՀՀ դրամ
Վարկի  ժամկետ 24 ամիս
Վարկի տարեկան տոկոսադրույք 20%
Վարկի մեծություն Համաձայն վարկունակության գնահատականի 100.000 ՀՀ դրամից - 1.000.000 ՀՀ դրամ
Տոկոսագումարների մարումներ Ամսական  
Վարկի մարումներ Անուիտետ
Ժամկետանց տոկոսագումարի գծով տույժ Օրական 0.07 %
Ժամկետանց  վարկի  գծով տույժ Օրական 0.06 %
Վարկառուի վարկային պատմությանը ներկայացվող պահանջներ Վարկային հայտի ներկայացման նախորդ 24 ամիսների ընթացքում ժամկետանց կամ դասակարգված պարտավորությունների բացակայություն (բացառությամբ մարված երաշխավորությունների) և ժամկետանց պարտավորությունների օրերի հանրագումարի ոչ ավել քան 30 օր
Վարկի հայտի ուսումնասիրության միանվագ վճար 1.500 ՀՀ դրամ

ՍՊԱՌՈՂԱԿԱՆ ՎԱՐԿԻ ԷԱԿԱՆ ՊԱՅՄԱՆՆԵՐԻ ԸՆԴՀԱՆՐԱԿԱՆ ԹԵՐԹԻԿ

Տարեկան փաստացի տոկոսադրույքի հաշվարկի օրինակ

Պահանջվող փաստաթղթեր
 • Անձնագիր (ID)
 • Սոցիալական քարտ

Վարկի գումար

...
...

Տարեկան տոկոսադրույք

...
...
Բոլոր դաշտերը պարտադիր են լրացման համար և չպետք է լինի` 0 պարունակությամբ:
ժամկետ Վճարվելիք տոկոսագումար Վարկի մասնակի մարում Ընդամենը վճարում
0 0 դր. 0 դր. 0 դր.
0 0 դր. 0 դր. 0 դր.
0 0 դր. 0 դր. 0 դր.
0 0 դր. 0 դր. 0 դր.
0 0 դր. 0 դր. 0 դր.
0 0 դր. 0 դր. 0 դր.
0 0 դր. 0 դր. 0 դր.
0 0 դր. 0 դր. 0 դր.
0 0 դր. 0 դր. 0 դր.
0 0 դր. 0 դր. 0 դր.
Ընդհանուր 0 դր. 0 դր. 0 դր.

Մուտքագրեք տվյալները արդյունքը տեսնելու համար

Ֆինանսական օգնական
ABC finance

Էջը թարմացվել է` 08.07.2019 | 16:14

Տեղեկատվության հայերեն և անգլերեն տարբերակների միջև անհամապատասխանության առկայության դեպքում առաջնայնությունը տրվում է հայերեն տարբերակին: