Օնլայն բանկինգ
Loan inner

Սակագներ

Կիսվել`

Ելնելով մատուցվող ծառայությունների յուրահատուկ բնույթից և արժեթղթերի առանձնահատկություններից՝ Սակագները սահմանվում են  բանակցությունների հիման վրա (պայմանագրային հիմունքներով)։

Ֆինանսական օգնական
ABC finance

Էջը թարմացվել է` 30.11.2018 | 15:06

Տեղեկատվության հայերեն և անգլերեն տարբերակների միջև անհամապատասխանության առկայության դեպքում առաջնայնությունը տրվում է հայերեն տարբերակին: