Օնլայն բանկինգ
Սակագներ և տիպային փաստաթղթեր

Սակագներ և տիպային փաստաթղթեր

Կիսվել`

Ստորև ներկայացված են պահառության և ռեեստրավարման ծառայությունների մատուցման և ԱՐԱՐԱՏԲԱՆԿ ԲԲԸ-ի կողմից Հայաստանի կենտրոնական  դեպոզիտարիայի ծառայությունների միջնորդավորման սակագները և տիպային փաստաթղթերը։

Արժեթղթերի պահառության իրականացման սակագներ
  Ներպահառուական Միջպահառուական Բրոքերային գործարքի արդյունքում
Արժեթղթերի հաշվի բացում 1,000 ՀՀ դրամ

Արժեթղթերի հաշվի սպասարկում անվճար

Արժեթղթերի մուտքագրում հաճախորդի արժեթղթերի հաշվին  անվճար

Արժեթղթերի փոխանցում

Օտարերկրյա արժեթղթերի փոխանցումներ անվճար 10,000 ՀՀ դրամ անվճար
ՀՀ կորպորատիվ արժեթղթերի փոխանցումներ անվճար համաձայն ԱՐԱՐԱՏԲԱՆԿ ԲԲԸ-ի կողմից որպես Հաշվի օպերատոր մատուցվող ծառայությունների սակագների համաձայն ԱՐԱՐԱՏԲԱՆԿ ԲԲԸ-ի կողմից որպես Հաշվի օպերատոր մատուցվող ծառայությունների սակագների

Արժեթղթերի արգելադրում և գրավադրում

Օտարերկրյա արժեթղթերի արգելադրում և/կամ գրավադրում անվճար անվճար անվճար
ՀՀ կորպորատիվ արժեթղթերի արգելադրում և/կամ գրավադրում անվճար համաձայն ԱՐԱՐԱՏԲԱՆԿ ԲԲԸ-ի կողմից որպես Հաշվի օպերատոր մատուցվող ծառայությունների սակագների համաձայն ԱՐԱՐԱՏԲԱՆԿ ԲԲԸ-ի կողմից որպես Հաշվի օպերատոր մատուցվող ծառայությունների սակագների
Առևտրային արգելադրում անվճար անվճար անվճար

Արժեթղթերի արգելադրման և գրավադրման դադարեցում

Օտարերկրյա արժեթղթերի արգելադրման և/կամ գրավադրման դադարեցում անվճար անվճար անվճար
ՀՀ կորպորատիվ արժեթղթերի արգելադրման և/կամ գրավադրման դադարեցում անվճար համաձայն ԱՐԱՐԱՏԲԱՆԿ ԲԲԸ-ի կողմից որպես Հաշվի օպերատոր մատուցվող ծառայությունների սակագների համաձայն ԱՐԱՐԱՏԲԱՆԿ ԲԲԸ-ի կողմից որպես Հաշվի օպերատոր մատուցվող ծառայությունների սակագների
Առևտրային արգելադրման դադարեցում անվճար անվճար անվճար

Օժանդակ ծառայություններ

Քաղվածքների և տեղեկանքների տրամադրում անվճար
Արժեթղթերի վերագրանցում անվճար
Արժեթղթերի դիմաց եկամուտների ստացում, հաշվարկում, ստացում անվճար
Սեփականատերերի շահերի ներկայացում անվճար
ՀՀ պետական պարտատոմսերով ցանկացած գործողության համար հանձնարարականների ներկայացում 500 ՀՀ դրամ յուրաքանչյուր հանձնարարականի համար

 

 

ԱՐԱՐԱՏԲԱՆԿ ԲԲԸ-ի կողմից Հայաստանի կետրոնական դեպոզիտարիայի ծառայությունների միջնորդավորման սակագներ
Տիպային փաստաթղթեր

Ստորև ներկայացված են պահառության և ռեեստրավարման ծառայությունների մատուցման և ԱՐԱՐԱՏԲԱՆԿ ԲԲԸ-ի կողմից Հայաստանի կենտրոնական  դեպոզիտարիայի ծառայությունների միջնորդավորման սակագները և տիպային փաստաթղթերը

  1. Արժեթղթերի պահառության իրականացման ընթացակարգ
  2. Պահառության ծառայությունների մատուցման պայմանագիր
  3. ԱՐԱՐԱՏԲԱՆԿ ԲԲԸ-ի կողմից Հայաստանի կետրոնական դեպոզիտարիայի ծառայությունների միջնորդավորման կարգ
Ֆինանսական օգնական
ABC finance

Էջը թարմացվել է` 28.09.2020 | 15:41

Տեղեկատվության հայերեն և անգլերեն տարբերակների միջև անհամապատասխանության առկայության դեպքում առաջնայնությունը տրվում է հայերեն տարբերակին: