Օնլայն բանկինգ

Հաճախ տրվող հարցեր

 • Քարտեր

  Ի՞նչ քայլեր է պետք ձեռնարկել քարտի ժամկետի ավարտվելու դեպքում

  Քարտի ժամկետի ավարտվելու դեպքում անհրաժեշտ է մոտենալ Բանկի որևէ մասնաճյուղ և լրացնել քարտի վերաթողարկման դիմումը։

  Ի՞նչ քայլեր է պետք ձեռնարկել արտասահմանում քարտը կորցնելու դեպքում

  Արտասահմանում քարտը կորցնելու դեպքում անհրաժեշտ է առաջնահերթ զանգով բլոկավորել քարտը՝ առանց հավաստագրման գործարքներից խուսափելու համար, որից հետո հետևել հետագա գործարքներին և կասկածելի գործարքների առկայության դեպքում անմիջապես զանգել բանկ՝ միջազգային համակագերում բլոկավորելու համար։

  Ինչպե՞ս է հնարավոր բլոկավորել և ապաբլոկավորել քարտը

  Քարտի բլոկավորումը և ապաբլոկավորումը կարող եք իրականացնել Բանկի հեռախոսային կենտրոնի միջոցով՝ զանգահարելով +37410 59-23-23 հեռախոսահամարով։

  Հնարավոր է արդյո՞ք փոխել քարտի ՊԻՆ կոդը

  Այո, իհարկե հնարավոր է։ Կարող եք փոխել Ձեր քարտի ՊԻՆ կոդը բանկոմատի  միջոցով։

  Հնարավոր է արդյո՞ք քարտի միջոցով վարկ ստանալ

  Այո, իհարկե։ Կարող եք ստանալ վճարային քարտերով տրամադրվող օվերդրաֆտ։ Բանկի կողմից առաջարկվող օվերդրաֆտների տեսակներին և տրամադրման պայմաններին կարող եք ծանոթանալ  այստեղ ։

  Հնարավո՞ր է բանկոմատի միջոցով մուտքագրել գումար քարտին

  Այո, հնարավոր է։ Բանկի գումարի մուտքագրման հնարավորությամբ բանկոմատները գտնվում են Նալբանդյան 28, Մաշտոցի 15 և Առինջ համայնք, Բ թաղամաս, 1-ին փողոց (Մուլտի Գոլդ) հասցեներում։

  Հնարավո՞ր է բանկոմատի միջոցով մուտքագրել արտարժույթ քարտին

  Ոչ, հնարավոր չէ։ Բանկոմատի միջոցով մուտքագրվում է միայն ՀՀ դրամ։

  Հնարավոր է արդյո՞ք մեծացնել քարտի սահմանաչափերը

  Այո, հնարավոր է, պետք է մոտենալ Բանկի մասնաճյուղերից որևէ մեկը և լրացնել համապատասխան դիմումը։

  Ինչպե՞ս ակտիվացնել SMS ծառայությունը

  Քարտի SMS ծառայության ակտիվացման համար անհրաժեշտ է մոտենալ Բանկի մասնաճյուղերից որևէ մեկը և լրացնել համապատասխան դիմումը։

  Ի՞նչ քայլեր պետք է ձեռնարկել, երբ արտասահմանում հարկավոր է ակտիվացնել քարտի մագնիսական ժապավենը

  Քարտի մագնիսական ժապավենը ակտիվացնելու համար անհրաժեշտ է զանգահարել Բանկի հեռախոսային կենտրոն 59-23-23 հեռախոսահամարով։ Այնուամենայնիվ, խորհուրդ է տրվում կատարել գործարքներ միայն չիպային կրիչը ընթերցող սպասարկման կետերում և զերծ մնալ քարտի մագնիսական ժապավենը ակտիվացնելուց։

  Ի՞նչ է PayPal համակարգը

  PayPal-ը ինտերնետ տիրույթում անվտանգ գնումներ կատարելու համար ստեղծված համակարգ է, որն  աշխարհում օնլայն վճարումներն ապահովող առաջատար համակարգերից մեկն է: PayPal համակարգի միջոցով օնլայն վճարումներ իրականացնելու համար անհրաժեշտ է գրանցել Ձեր պլաստիկ քարտը www.paypal.com կայքում և բացել PayPal հաշիվ:

  Ի՞նչ է CVV2 ծածկագիրը

  CVV2-ը լրացուցիչ եռանիշ ծածկագիր է, որը տպվում է քարտի դարձերեսին՝ ստորագրության համար նախատեսված ժապավենի աջ հատվածում: Այն օգտագործվում է ինտերնետ տիրույթում գործարքներ կատարելիս և հանդիսանում է իրական քարտապանին նույնականացնելու միջոց:

  Ո՞ր քարտերով է հնարավոր գործարքներ կատարել ինտերնետ տիրույթում

  Ինտերնետ տիրույթում գործարքներ հնարավոր է կատարել բոլոր միջազգային պլաստիկ քարտերով՝ բացառությամբ Diners Club քարտատեսակի։

  Եթե բանկոմատը նվազեցրել է քարտին առկա գումարը, սակայն չի տրամադրել այն՝ ի՞նչ քայլեր է պետք ձեռնարկել

  Բանկոմատի կողմից հաշվի նվազեցման և կանխիկի չտրամադրման պարագայում անհրաժեշտ է զանգահարել հեռախոսային կենտրոն՝ 59-23-23 համարով, կամ մոտենալ Բանկ և լրացնել գործարքի բողոքարկման դիմումը։

  Ի՞նչ եղանակով կարելի է գումար մուտքագրել քարտային հաշվին և արդյո՞ք միայն քարտատերը կարող է դա անել

  Քարտային հաշվին հնարավոր է գումար մուտքագրել տեղական և միջազգային փոխանցումների միջոցով, ինտերնետ բանկ և մոբայլ բանկ համակարգերով, բանկոմատների, վճարային տերմինալների միջոցով, ԱրՔա համակարգի վիրտուալ քարտի միջոցով, բանկի ցանկացած մասնաճյուղում՝ քարտային հաշվին գումար մուտքագրելու միջոցով: Քարտապանի քարտային հաշվին կարող է գումար մուտքագրել ցանկացած անձ՝ ունենալով քարտապանի անունը, ազգանունը կամ քարտային հաշվի համարը:

  Հնարավոր է արդյո՞ք ՀՀ բանկոմատներից կանխիկացնել արտարժույթ

  Ոչ, հնարավոր չէ։ Բանկոմատից հնարավոր է կանխիկացնել միայն ՀՀ դրամ։

  Քարտից գումարի կանխիկացման ի՞նչ եղանակներ կան

  Քարտին առկա միջոցները հնարավոր է կանխիկացնել բանկոմատներում և բանկի գլխամասում և մասնաճյուղերում տեղադրված POS տերմինալների միջոցով: Քարտի բացակայության դեպքում հաշվին առկա գումարները հնարավոր է ստանալ նաև բանկի մասնաճյուղերից կամ գլխամասային գրասենյակից։

  Ո՞ր դեպքում է բանկոմատն առգրավում քարտը

  Բանկոմատը քարտը առգրավում է եթե․

  • 3 անգամ սխալ է հավաքվում քարտի PIN կոդը
  • Գործարքի ընթացքում բանկոմատը հոսանքազրկվում է կամ տեղի է ունենում կապի խափանում
  • Գործարքի ավարտից հետո հաճախորդը 30 վարկյանի ընթացքում չի վերցնում քարտը։
  Ինչպե՞ս է վերադարձվում բանկոմատի կողմից առգրավված քարտը հաճախորդին

  Եթե քարտը առգրավվել է մասնաճյուղի բանկոմատի կողմից, ապա հաճախորդը քարտը ստանում է տվյալ մասնաճյուղից՝ սպասարկող աշխատակցի կողմից նույնականացվելուց հետո։ Իսկ եթե քարտը առգրավվել է մասնաճյուղի տարածքում չգտնվող բանկոմատի կողմից, ապա հաճախորդը քարտը պետք է վերցնի Բանկի գլխամասային գրասենյակից՝ սպասարկող աշխատակցի կողմից նույնականացվելուց հետո։

  Ի՞նչ քայլեր ձեռնարկել ՊԻՆ կոդի կորստի, հափշտակման կամ մոռանալու դեպքում

  Քարտապանը Բանկ է ներկայացնում գրավոր դիմում, որի հիման վրա Բանկը 3-5 աշխատանքային օրվա ընթացքում վերաթողարկում և տրամադրում է նոր կոդ՝ համաձայն բանկում գործող սակագների:

  Ի՞նչ քայլեր ձեռնարկել քարտի հափշտակման կամ կորստի դեպքում

  Քարտի հափշտակման կամ կորստի դեպքում անհրաժեշտ է զանգահարել ԱՐԱՐԱՏԲԱՆԿԻ հեռախոսային կենտրոն +37410 59-23-23 հեռախոսահամարով, տեղյակ պահել քարտի կորստի կամ հափշտակման մասին, որպեսզի մեր աշխատակիցը Ձեզ նույնականացնելուց հետո բլոկավորի քարտի գործունեությունը։

  Ո՞րն է ՊԻՆ ծածկագրի և բանկային գաղտնաբառի տարբերությունը

  ՊԻՆ ծածկագիրը դա Ձեր անձնական գաղտնի կոդն է, որը տրամադրվում է Բանկի կողմից քարտի հետ միասին, փակ ծրարի մեջ: ՊԻՆ ծածկագիրն անհրաժեշտ է բանկոմատներից, կանխիկացման կետերից, որոշ դեպքերում նաև խանութներից գործառնություններ իրականացնելու համար: Բանկային գաղտնաբառը դա այն նշանաբանն է, որը Դուք նշել եք քարտը ստանալու համար լրացված Դիմումի մեջ, այն Ձեր ՊԻՆ ծածկագիրը չէ: Գաղտնաբառն անհրաժեշտ է անհրաժեշտության դեպքում Ձեզ՝ որպես քարտապան նույնականացնելու համար, հաճախորդի մասին բանկային գաղտնիք համարվող տեղեկություններն իրեն տրամադրելու համար,  ինչպես նաև վիրտուալ քարտ գրանցելու համար:

  Հնարավոր է արդյո՞ք ստանալ քարտի հասանելի մնացորդի չափի վերաբերյալ տեղեկատվություն առանց բանկ այցելելու

  Այո, հնարավոր է ArCa համակարգում գրանցված վիրտուալ քարտի միջոցով, Ինտերնետ-բանկի, Մոբայլ-բանկի, *116# համարին SMS կարճ հաղորդագրության միջոցով, ինչպես նաև զանգահարելով բանկ՝ +37410 59 23 23 կամ Արմենիան քարդ՝ +37410 59 22 22 հեռախոսահամարներով:

  Բանկը տրամադրու՞մ է բազմարժութային քարտեր

  Ոչ, այս պահի դրությամբ Բանկը չի տրամադրում բազմարժութային քարտեր։

  Հնարավոր է, որ 2 քարտ կցված լինեն 1 հաշվին

  Այո, իհարկե, հաճախորդի ցանկության դեպքում հիմնական քարտից բացի տրամադրվում է նաև կից քարտ, որը կցված է լինում հիմնական քարտի հաշվին։

  Հնարավոր է արտասահմանում օգտագործել դրամային քարտը

  Արտասահմանում հնարավոր է օգտագործել միայն Visa, MasterCard, DinersClub համակարգերի դրամային քարտերը։

 • Վարկեր

  Ի՞նչ է իրենից ներկայացնում վարկի մարման արտոնյալ ժամանակահատվածը

  Վարկի մարման արտոնյալ ժամանակահատվածը (grace period) վարկային քարտի սահմանաչափի օգտագործման օրվանից սկսած այն ժամանակահատվածն է, որի ընթացքում վարկի օգտագործված մասն ամբողջությամբ մարելու դեպքում Բանկը տոկոսագումար չի հաշվարկում:

  Ինչպե՞ս խուսափել բացասական վարկային պատմություն ձևավորելուց

  Բացասական վարկային պատմություն ձևավորելուց խուսափելու համար ահնրաժեշտ է վարկի մարումները կատարել պայմանագրում նշված ժամկետից ոչ ուշ կամ ժամկետանց օրերի քանակը չպետք է գերազանգի 30 օրը։

  Որքանո՞վ է ազդում բացասական վարկային պատմությունը նոր վարկ ստանալու դեպքում

  Բացասական վարկային պատմությունը կարող է խոչընդոտ հանդիսանալ նոր վարկ ստանալու համար, քանի որ Ձեր տվյալները հաշվառվում են վարկային ռեգիստրում որպես ոչ պարտաճանաչ վարկառու։

  Ինչու՞ է անհրաժեշտ վարկային պատմությունը

  Վարկային պատմության վերաբերյալ տեղեկատվությունն անհրաժեշտ է վարկառուի վարկունակության գնահատման համար: Վարկային պատմությունը Ձեր ֆինանսական պարտավորությունների կատարման վերաբերյալ տեղեկությունների ամբողջությունն է, որը հավաքվում, կուտակվում և պարբերաբար թարմացվում է  է: 

  Կարող է արդյո՞ք Բանկը հարցում կատարել իմ վարկային պատմության վերաբերյալ առանց իմ թույլտվության։

  Ոչ, չի կարող։ Բանկը կարող է հարցում կատարել վարկային ռեգիստր` իրեն դիմած քաղաքացու վարկային պատմության վերաբերյալ տեղեկատվություն ստանալու նպատակով՝ բացառապես հարցում կատարելու վերաբերյալ համաձայնության առկայության դեպքում:

  Ի՞նչ եղանակներով է հնարավոր կատարել վարկի ամենամսյա մարումները

  Վարկի ամենամսյա մարումները հնարավոր է կատարել բանկի ցանկացած մասնաճյուղում, ինչպես նաև օնլայն համակարգերի՝ Ինտերնետ-բանկի, Բանկ-հաճախորդի, Մոբայլ-բանկի միջոցով։ Օվերդրաֆտների ամենամսյա մարումներ կարող եք կատարել նաև cash-in-ի հնարավորությամբ բանկոմատների միջոցով։

  Ես ավելի մեծ գումար եմ մարել, քան վարկի ամենամսյա մարման գումարը, ի՞նչ կարող է տեղի ունենալ

  Վարկի ամենամսյա մարման գումարից ավելի մեծ գումար մարելու դեպքում ավել գումարը կարող է ուղղվել վարկի մայր գումարի նվազմանը կամ հաջորդող ժամանակահատվածի տոկոսագումարների կանխավճարին։ Վարկը մարելիս պետք է համապատասխան մասնագետին նշեք, թե որ տարբերակն եք նախընտրում։

  Կարող եմ արդյո՞ք ժամանակից շուտ մարել վարկը

  Այո, իհարկե, հնարավոր է վարկը մարել պայմանագրում նշված ժամկետից շուտ։ Ընդ որում ԱՐԱՐԱՏԲԱՆԿ-ը վարկի վաղաժամկետ մարման համար տույժեր չի սահմանում:

  Կարող է արդյո՞ք այլ անձը մարել իմ վարկը

  Այո, կարող է։ Բանկի համապատասխան մասնագետին պետք է նշել վարկառուի անուն ազգանունը և պահանջվող գումարը մուտքագրել համապատասխան հաշվեհամարին։

Էջը թարմացվել է` 25.05.2020 | 12:07

Տեղեկատվության հայերեն և անգլերեն տարբերակների միջև անհամապատասխանության առկայության դեպքում առաջնայնությունը տրվում է հայերեն տարբերակին: