Օնլայն բանկինգ
«ՖԻՆՔԱ» ՈՒՎԿ ՓԲԸ պարտատոմսեր

«ՖԻՆՔԱ» ՈՒՎԿ ՓԲԸ պարտատոմսեր

Կիսվել`

Ստորև ներկայացված է տեղեկատվություն ՖԻՆՔԱ ՈՒՎԿ ՓԲԸ պարտատոմսերի վերաբերյալ։

Որպես տեղաբաշխող հանդես է եկել ԱՐԱՐԱՏԲԱՆԿ ԲԲԸ-ն։

«ՖԻՆՔԱ» ՈՒՎԿ ՓԲԸ պարտատոմսերի 3-րդ թողարկում

Տեղեկացնում ենք, որ ՀՀ կենտրոնական բանկի նախագահ 2018թ. դեկտեմբերի 5-ին N 1/842Ա որոշման համաձայն՝ գրանցվել է ՖԻՆՔԱ ՈւՎԿ ՓԲԸ արժեկտրոնային պարտատոմսերի ծրագրային ազդագիրը: Որոշումն ուժի մեջ է մտնում 2018թ. դեկտեմբերի 6-ից:

Հիմնական պայմաններ

Դասը Անվանական արժեկտրոնային
Անվանական արժեքը 10,000 ՀՀ դրամ
Ընդհանուր ծավալը 1,400,000,000 ՀՀ դրամ
Քանակը

140,000 հատ

Շրջանառության ժամկետը 36 ամիս
Արժեկտրոնային տոկոսադրույքը 10.5%
Արժեկտրոնների վճարման պարբերականությունը կիսամյակային
Տեղաբաշխողը ԱՐԱՐԱՏԲԱՆԿ ԲԲԸ

Ծանուցում

«ՖԻՆՔԱ» ՈՒՎԿ ՓԲԸ-ի պարտատոմսերի արժեկտրոնային եկամուտների վճարումը և պարտատոմսերի մարումը կիրականացվի հետևյալ ժամանակացույցով

Արժեկտրոնային եկամուտների առաջին վճարում 18.06.2019թ.
 Արժեկտրոնային եկամուտների երկրորդ վճարում 18.12.2019թ.
Արժեկտրոնային եկամուտների երրորդ վճարում 18.06.2020թ.
Արժեկտրոնային եկամուտների չորրորդ վճարում 18.12.2020թ
Արժեկտրոնային եկամուտների հինգերորդ վճարում 18.06.2021թ.
Արժեկտրոնային եկամուտների վեցերորդ վճարում 18.12.2021թ.
Այն դեպքում, երբ արժեկտրոնային եկամուտների վճարման օրը համընկնում է ոչ աշխատանքային օրվա հետ, վճարումը կատարվում է հաջորդ աշխատանքային օրը:

Ծրագրային Ազդագրին և Թողարկման վերջնական պայմաններին կարող եք ծանոթանալ հետևյալ հղումներով`

Պարտատոմսերի Թողարկման Ծրագրային Ազդագիր

Թողարկման վերջնական պայմաններ

«ՖԻՆՔԱ» ՈՒՎԿ ՓԲԸ պարտատոմսերի 2-րդ թողարկում

Հիմնական պայմաններ

Դասը Անվանական արժեկտրոնային
Անվանական արժեքը 10,000 ՀՀ դրամ
Ընդհանուր ծավալը 1,500,000,000 ՀՀ դրամ
Շրջանառության ժամկետը 24 ամիս
Արժեկտրոնային տոկոսադրույքը 12.75%
Արժեկտրոնների վճարման պարբերականությունը կիսամյակային
Տեղաբաշխողը ԱՐԱՐԱՏԲԱՆԿ ԲԲԸ

Ծանուցում

«ՖԻՆՔԱ» ՈՒՎԿ ՓԲԸ-ի պարտատոմսերի արժեկտրոնային եկամուտների վճարումը և պարտատոմսերի մարումը կիրականացվի հետևյալ ժամանակացույցով

Արժեկտրոնային եկամուտների առաջին վճարում 27.10.2017թ.
 Արժեկտրոնային եկամուտների երկրորդ վճարում 27.04.2018թ.
Արժեկտրոնային եկամուտների երրորդ վճարում 27.10.2018թ.
Արժեկտրոնային եկամուտների չորրորդ վճարում 27.04.2019թ.
Այն դեպքում, երբ արժեկտրոնային եկամուտների վճարման օրը  համընկնում է ոչ աշխատանքային օրվա հետ, վճարումը կատարվում է հաջորդ աշխատանքային օրը:

Ծրագրային Ազդագրին և Թողարկման վերջնական պայմաններին կարող եք ծանոթանալ հետևյալ հղումներով`

Պարտատոմսերի Թողարկման Ծրագրային Ազդագիր

Թողարկման վերջնական պայմաններ

«ՖԻՆՔԱ» ՈՒՎԿ ՓԲԸ պարտատոմսերի 1-ին թողարկում

Հիմնական պայմաններ

Դաս Անվանական արժեկտրոնային, չփոխարկվող
Անվանական արժեք 25 ԱՄՆ դոլար
Ընդհանուր ծավալը 4,000,000 ԱՄՆ դոլար
Շրջանառության ժամկետ 24 ամիս
Արժեկտրոնային տոկոսադրույք 7.5%
Արժեկտրոնների վճարման պարբերականությունը Կիսամյակային
Արժեթղթերի ձևը Ոչ փաստաթղթային
Արժեկտրոնի հաշվարկման առաջին օր 22.08.2017
Տեղաբաշխող ԱՐԱՐԱՏԲԱՆԿ ԲԲԸ


Ծանուցում

«ՖԻՆՔԱ» ՈՒՎԿ ՓԲԸ-ի պարտատոմսերի արժեկտրոնային եկամուտների վճարումը և պարտատոմսերի մարումը կիրականացվի հետևյալ ժամանակացույցով

Արժեկտրոնային եկամուտների առաջին վճարում 22.08.2017թ.
Արժեկտրոնային եկամուտների երկրորդ վճարում 22.02.2017թ.
Արժեկտրոնային եկամուտների երրորդ վճարում 22.08.2018թ
Արժեկտրոնային եկամուտների չորրորդ վճարում 22.02.2019թ.
Այն դեպքում, երբ արժեկտրոնային եկամուտների վճարման օրը  համընկնում է ոչ աշխատանքային օրվա հետ, վճարումը կատարվում է հաջորդ աշխատանքային օրը:

Ծրագրային Ազդագրին և Թողարկման վերջնական պայմաններին կարող եք ծանոթանալ հետևյալ հղումներով`

Պարտատոմսերի Թողարկման Ծրագրային Ազդագիր

Թողարկման վերջնական պայմաններ

Ֆինանսական օգնական
ABC finance

Էջը թարմացվել է` 29.01.2019 | 12:45

Տեղեկատվության հայերեն և անգլերեն տարբերակների միջև անհամապատասխանության առկայության դեպքում առաջնայնությունը տրվում է հայերեն տարբերակին: