Օնլայն բանկինգ
Unistream

Unistream

Կիսվել`

Իրականացրե՛ք փոխանցումներ ՀՀ դրամով, ՌԴ ռուբլով, ԱՄՆ դոլարով և եվրոյով Unistream արագ դրամական փոխանցման համակարգի միջոցով ԱՌԱՆՑ ՀԱՇՎԻ ԲԱՑՄԱՆ:

Unistream համակարգի միջոցով փոխանցման կատարման արագությունն է 10րոպե: 

ՆՈՐ ծառայություն Cash to Card

Այսուհետ UNISTREAM համակարգի միջոցով հնարավոր  է իրականացնել միջազգային բանկային քարտերի համալրում՝ Cash to Card (Visa, MasterCard, American Express, Diners Club):

Cash to Card  ծառայության ՍԱԿԱԳՆԵՐՆ են՝

  • ՌԴ բանկային քարտերի համալրման համար   0,1 %  փոխանցվող գումարի չափից, սակագինը գործում է միայն երկարժութ համալրուների համար, ՌԴ ռուբլի-ՌԴ ռուբլի համալրումների և մնացած: Այլ դեպքերի համար գործում է 1,5 % սակագինը։ 

1 փոխանցման առավելագույն չափը  կազմում է 75000 ՌԴ ռուբլի։ 1 հաճախորդի կողմից գործարքների իրականացման  քանակային սահմանափակումներ չկան։

  • Այլ երկրների բանկային քարտերի համալրման համար՝ 1,5%  փոխանցվող գումարի չափից, նվազագույնը 5 ԱՄՆ դոլար/եվրո և 100 ՌԴ ռուբլի։ 

Մեկ փոխանցման առավելագույն չափն է ՝  75000 ՌԴ ռուբլի,  1700 եվրո և 2500 ԱՄՆ դոլար։ 1 հաճախորդի կողմից կարող Է իրականացվել օրական 5 գործարք։

Ի՞նչ է անհրաժեշտ Cash to Card ծառայության միջոցով բանկային քարտերի համալրման համար․

  • Ներկայացնել անձը հաստատող փաստաթուղթ
  • Տրամադրել համալրվող միջազգային բանկային քարտի համարը
  • Տրամադրել շահառուի անուն ազգանունը

Ծառայության ԱՌԱՎԵԼՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ հաճախորդի համար․

  • Հնարավորություն  համալրել  սեփական քարտային հաշիվը
  • Համալրել  այլ անձի քարտային հաշիվները, այդ թվում այն հաճախորդների, ովքեր տվյալ քարտով ճամփորդում են
  • Կատարել փոխանցումներ՝ հաշվի համալրումներ, զգալի  մատչելի սակագներով
  • Ստանալ գումարը քարտային հաշվին՝ առանց սպասարկման կետ մոտենալու

 

Փոխանցման պայմանները և միջնորդավճարները
1 գործարքի առավելագույն չափ900 000 ՌԴ ռուբլի, 20 000 ԱՄՆ դոլար, 15 000 եվրո
Դեպի Ինդոնեզիա, Եգիպտոս, Մարոկկո, Պակիստան փոխանցվող գումարի սահմանափակում` մեկ գործարքի առավելագույն չափը 7000 ԱՄՆ դոլար, դրան համարժեք եվրո և ռուբլի:
Փոխանցումների իրականացում ԱՄՆ դոլարով, եվրոյով, ՌԴ ռուբլով , ՀՀ դրամով
Վճարումների իրականացում ԱՄՆ դոլարով, եվրոյով, ՌԴ ռուբլով, ՀՀ դրամով
Փոխանցման կատարման արագություն 10 րոպե
Գանձվող միջնորդավճար

1. Դեպի Ռուսաստանի Դաշնություն իրականացվող փոխանցումների համար միջնորդավճարը կազմում է փոխանցվող գումարի 1% -ը, այլ երկրներ իրականացվող փոխանցումների համար միջնորդավճարը սկսվում է փոխանցվող գումարի 1.5% -ից:
2. Դեպի Ռուսաստան, ԱՊՀ երկրներ և Վրաստան ուղարկվող ՌԴ ռուբլով, ԱՄՆ դոլարով և ՀՀ դրամով երկարժույթ փոխանցումների համար(երբ ուղարկողի կողմից վճարվող արժույթը տարբերվում է ստացման արժույթից) -0%` անկախ գումարից:
3. Հնարավոր է նաև իրականացնել ոչ հասցեական փոխանցումներ Հայաստանի տարածքում ՀՀ դրամ, ՌԴ ռուբլի, ԱՄՆ դոլար և եվրո արժույթներով, փոխանցման սակագինը կազմում է փոխանցման գումարի 0.6%-ը :
4. Դեպի Հունաստան իրականացվող ոչ հասցեական փոխանցումների սակագին՝ 0.6%: 0% սակագին դեպի Հունաստան իրականացվող երկարժույթ փոխանցումների համար (երբ հաճախորդի կողմից մուտքագրվող գումարի արժույթը տարբերվում է ստացողի կողմից ստացվելիք գումարի արժույթից, և համակարգի ներսում իրականացվում է փոխարկում(օրինակ` ուղարկողը Հայաստանում վճարում է ՀՀ դրամ, իսկ Ռուսաստանում ստացողը ստանում է փոխանցումը ՌԴ ռուբլով` համակարգի կողմից սահմանված փոխարժեքով)):
5. Դեպի Հնդկաստան, Բանգլադեշ, Շրի Լանկա և Ֆիլիպիններ ուղարկվող փոխանցումների համար`
Մինչև 700,00 USD/EUR 7 USD/EUR
700,01 USD/EUR և բարձր 1%
Մինչև 2 000,00 RUB 200 RUB
2 000,01 RUB և բարձր 1%
6.Ալբանիա (USD, EUR) – 2.5%
7. Բելառուս (USD, EUR, RUB) – 1.5%
8. Բուլղարիա – հետևյալ սանդղակով`
Մինչև ԱՄՆ դոլար/Եվրո 100 5 ԱՄՆ դոլար/Եվրո
100.01–400 ԱՄՆ դոլար/Եվրո 8 ԱՄՆ դոլար/Եվրո
400.01-500 ԱՄՆ դոլար/Եվրո 10 ԱՄՆ դոլար/Եվրո
500.01-750 ԱՄՆ դոլար/Եվրո 15 ԱՄՆ դոլար/Եվրո
750.01-1000 ԱՄՆ դոլար/Եվրո 20 ԱՄՆ դոլար/Եվրո
1000.01-1500 ԱՄՆ դոլար/Եվրո 30 ԱՄՆ դոլար/Եվրո
1500.01-2000 USD/EUR 40 40 ԱՄՆ դոլար/Եվրո
2000.01-3000 ԱՄՆ դոլար/Եվրո 60 ԱՄՆ դոլար/Եվրո
3000.01-4000 ԱՄՆ դոլար/Եվրո  80 ԱՄՆ դոլար/Եվրո
4000.01-6000 ԱՄՆ դոլար/Եվրո 120 ԱՄՆ դոլար/Եվրո
6000.01-7000 ԱՄՆ դոլար/Եվրո 140 ԱՄՆ դոլար/Եվրո
7000.01-8000 ԱՄՆ դոլար/Եվրո 160 ԱՄՆ դոլար/Եվրո
8000.01 ԱՄՆ դոլար/Եվրո և բարձր 2.5%
9. Մեծ Բրիտանիա (ԱՄՆ դոլար/Եվրո) – 0% /վճարումը Ֆունտ-ով/
10. Վիետնամ (ԱՄՆ դոլար/Եվրո) – 1% /վճարումը՝ UԱՄՆ դոլար/Եվրո/
11. Գերմանիա (ԱՄՆ դոլար/Եվրո) – 2% /վճարումը՝ Եվրո/
12. Հունաստան – ԱՄՆ դոլար/ՌԴ ռուբլի – 0%
13. Վրաստան (ԱՄՆ դոլար/Եվրո/ ՌԴ ռուբլի) – 1.5%
14. Դանիա (ԱՄՆ դոլար/Եվրո/ ՌԴ ռուբլի) – 2% /վճարումը՝ EUR/
15. Ղազախստան (USD, EUR, RUB) – 1.5%
16. Ղրղզստան (USD, EUR, RUB) – 1.5%
17. Տաջիկստան (USD, EUR, RUB) – 1.5%
18. Ուզբեկստան (ԱՄՆ դոլար,Եվրո) – 1.5%
19. Լատվիա
Մինչև 3000 ԱՄՆ դոլար/Եվրո/ 100000 ՌԴ ռուբլի 1%
3000.01 ԱՄՆ դոլար/Եվրո / 100000.01 ՌԴ դուբլի և բարձր 35 ԱՄՆ դոլար/Եվրո / 990 ՌԴ ռուբլի 
20. Լիտվա
Մինչև USD/EUR 3000 / ՌԴ ռուբլի 100000 1%
ԱՄՆ դոլար/Եվրո 3000.01 / RUB 100000.01 և բարձր ԱՄՆ դոլար/Եվրո 35 /  990
21.Էստոնիա
Մինչև  3000 ԱՄՆ դոլար/Եվրո /100000 ՌԴ ռուբլի 1%
3000.01 ԱՄՆ դոլար/Եվրո /  100000.01 ՌԴ ռուբլի և բարձր ԱՄՆ դոլար/Եվրո 35 /  990
22. Մոլդովա (ԱՄՆ դոլար,Եվրո, ՌԴ ռուբլի) – 1.5%
23. Սերբիա (Եվրո) – 2%
24. Սլովակիա (ԱՄՆ դոլար,Եվրո, ՌԴ ռուբլի) – 2% /վճարումը՝ Եվրո/
25.Իսրայել
Մինչև  3000 ԱՄՆ դոլար 1.5%` առանց նվազագույն գումարի
3000.01 ԱՄՆ դոլար 35 ԱՄՆ դոլար
26. Իտալիա*
Եվրո-Եվրո 3 % նվազագույնը 5 եվրո մինչև 999 եվրո փոխանցումների համար
ՌԴ ռուբլի-Եվրո 200 ՌԴ ռուբլի մինչև 12000 ՌԴ ռուբլի փոխանցումների համար
ՌԴ ռուբլի-Եվրո 0% 12000 ՌԴ ռուբլին գերազանցող փոխանցումների համար
ԱՄՆ դոլար-Եվրո 3 ԱՄՆ դոլար մինչև 200 ԱՄՆ դոլար փոխանցումների համար
ԱՄՆ դոլար-Եվրո 0% 200 ԱՄՆ դոլարը գերազանցող փոխանցումների համար
ՀՀ դրամ-Եվրո 1600 ՀՀ դրամ մինչև 110 000 ՀՀ դրամ փոխանցումների համար
ՀՀ դրամ-Եվրո 0% 110000 ՀՀ դրամը գերազանցող փոխանցումների համար
Unistream համակարգով հասցեական փոխանցումների դեպքում միջնորդավճարները տարբերվում են՝ կախված կոնկրետ բանկի սակագներից
Աշխարհագրություն Ռուսաստան, ԱՊՀ երկրներ, ինչպես նաև` արտասահմանյան այլ երկրներ:
Մասնավորապես գործարար շրջանների համար հետաքրքրություն ներկայացնող ԱՄԷ բոլոր քաղաքներում և հատկապես միջազգային գործարար կենտրոն Դուբայում:
Վճարումների և փոխանցումների արգելք հետևյալ երկրներ` Իրաք, Սիրիա, Լիբանան, Աֆղանիստան, Սոմալի, Եմեն, Լիբիա:
Փոխանցման առավելագույն գումար` 15 000 ՌԴ ռուբլի կամ համարժեք արժույթ

*Unistream համակարգով դեպի Իտալիա փոխանցումների համար գործում է սահմանաչափ, ըստ որի 7 օրացուցային օրերի ընթացքում 1 ստացողը Իտալիայիում կարող է ստանալ առավելագույնը 999 եվրո:

 

Պահանջվող փաստաթղթեր
  • Անձնագիր կամ նույնականացման քարտ
Կարևոր է իմանալ

Բանկը պարտավոր է տրամադրել յուրաքանչյուր փոխանցման կատարումը հավաստող փաստաթուղթ, որտեղ նշված կլինեն փոխանցված գումարը, արժույթը, վճարված միջնորդավճարը:

Հասցեատերը ստանում է գումարն ամբողջությամբ և չի վճարում միջնորդավճար:

Փոխանցման մեջ առկա սխալների ուղղումը, ինչպես նաև փոխանցման չեղարկումն իրականացվում է փոխանցող և ստացող բանկերի հնարավորության սահմաններում և ժամկետներում: Փոխանցման տվյալների փոփոխությունը, ինչպես նաև չեղարկումն իրականացվում է ուղարկողի գրավոր դիմումի հիման վրա. սակագինը կազմում է 1000 ՀՀ դրամ:

Կատարված փոխանցումները չեն կարող չեղյալ համարվել, եթե գումարը վճարվել է ստացողին:

ԱՐԱՐԱՏԲԱՆԿ-ը պատասխանատվություն չի կրում փոխանցման կոդը հաճախորդի կողմից երրորդ անձին տրամադրելու պատճառով առաջացած հետևանքների համար:

Ուշադրություն. Բանկը պատասխանատվություն չի կրում հղված կայքերի բովանդակության ստույգության, արժանահավատության, դրանցում տեղադրված գովազդների, տեղեկատվության օգտագործման հնարավոր հետևանքների համար։

Ուշադրություն

«Ձեր ֆինանսական տեղեկատուն» ֆիզիկական անձանց առաջարկվող ծառայությունների որոնման, համեմատման և Ձեզ համար ամենաարդյունավետ տարբերակի ընտրությունը հեշտացնող էլեկտրոնային համակարգ է:

Դուք իրավունք ունեք հաղորդակցվել ֆինանսական կազմակերպության հետ Ձեր նախընտրած եղանակով՝ փոստային կապի միջոցով կամ էլեկտրոնային եղանակով: Էլեկտրոնային եղանակով տեղեկատվության ստացումը ամենահարմարավետն է: Այն հասանելի է 24/7 ռեժիմով, զերծ է թղթային տեղեկատվության կորստի ռիսկերից և ապահովում է գաղտնիություն:

Ֆինանսական օգնական
ABC finance

Էջը թարմացվել է` 31.03.2020 | 16:37

Տեղեկատվության հայերեն և անգլերեն տարբերակների միջև անհամապատասխանության առկայության դեպքում առաջնայնությունը տրվում է հայերեն տարբերակին: