Օնլայն բանկինգ
Money Gram

Money Gram

Կիսվել`

Կատարե՛ք փոխանցումներ աշխարհի 197 երկիր Money Gram արագ դրամական փոխանցման համակարգի միջոցով: Իսկ համակարգի միջոցով փոխանցումները կարող եք իրականացնել ԱՌԱՆՑ ՀԱՇՎԻ ԲԱՑՄԱՆ:

Փոխանցման պայմանները և միջնորդավճարները
Մեկ գործարքի առավելագույն չափ 9 999,9 ԱՄՆ դոլար կամ 7 000 Եվրո

Փոխանցումների իրականացում ԱՄՆ դոլարով

Փոխանցում իրականացնելու համար անհրաժեշտ է
  • ներկայացնել անձը հաստատող փաստաթուղթ,
  • նշել ստացողի երկիրը, քաղաքը, ստացողի անուն ազգանունը

 

Փոխանցված գումարը ստանալու համար անհրաժեշտ է
  • ներկայացնել անձը հաստատող փաստաթուղթ
  • նշել 8 նիշանոց փոխանցման կոդը, անհրաժեշտության դեպքում` նաև պատասխանել հսկիչ հարցին

 

Վճարումների իրականացում ԱՄՆ դոլարով, եվրոյով

Փոխանցման կատարման արագություն 10 րոպե

Գանձվող միջնորդավճար


ԱՊՀ երկրներ` Ռուսաստան, Ուկրաինա, Վրաստան, Մոլդովա, Տաջիկստան, Թուրքմենստան, Ուզբեկստան, Ղազախստան և Ղրղստան փոխանցումներ իրականացնելիս գանձվում են հետևյալ միջնորդավճարները

1-100 ԱՄՆ դոլարի դեպքում 2 ԱՄՆ դոլար
100.01-200 ԱՄՆ դոլար 4 ԱՄՆ դոլար
200.01-300 ԱՄՆ դոլար 6 ԱՄՆ դոլար
300.01-400 ԱՄՆ դոլար 8 ԱՄՆ դոլար
400.01-500 ԱՄՆ դոլար 10 ԱՄՆ դոլար
500.01-750 ԱՄՆ դոլար 14 ԱՄՆ դոլար
750.01-1,000 ԱՄՆ դոլար 19 ԱՄՆ դոլար
1.000.01-1,500 ԱՄՆ դոլար 28 ԱՄՆ դոլար
1 500.01-2 000 ԱՄՆ դոլար 37 ԱՄՆ դոլար
2 000.01-2 500 ԱՄՆ դոլար 46 ԱՄՆ դոլար
2 500.01-3 000 ԱՄՆ դոլար 55 ԱՄՆ դոլար
3 000.01-3 500 ԱՄՆ դոլար 64 ԱՄՆ դոլար
3 500.01-4 000 ԱՄՆ դոլար 73 ԱՄՆ դոլար
4 000.01-4 500 ԱՄՆ դոլար 83 ԱՄՆ դոլար
4 500.01-5 000 ԱՄՆ դոլար 92 ԱՄՆ դոլար
5 000.01- 5 500 ԱՄՆ դոլար 95 ԱՄՆ դոլար
5 500.01-6 000 ԱՄՆ դոլար 99 ԱՄՆ դոլար
6 000.01-6 500 ԱՄՆ դոլար 109 ԱՄՆ դոլար
6 500.01-7 000 ԱՄՆ դոլար 119 ԱՄՆ դոլար
7 000.01- 10 000 ԱՄՆ դոլար 139 ԱՄՆ դոլար
Մնացած ուղղություններով փոխանցումների դեպքում`
1-100 ԱՄՆ դոլար 12 ԱՄՆ դոլար
100.01-250 ԱՄՆ դոլար 20 ԱՄՆ դոլար
250.01-400 ԱՄՆ դոլար 24 ԱՄՆ դոլար
400.01-600 ԱՄՆ դոլար 32 ԱՄՆ դոլար
600.01-800 ԱՄՆ դոլար 40 ԱՄՆ դոլար
800.01-1,000 ԱՄՆ դոլար 50 ԱՄՆ դոլար
1.000.01-1,200 ԱՄՆ դոլար 60 ԱՄՆ դոլար
1 200.01-1 800 ԱՄՆ դոլար 75 ԱՄՆ դոլար
1 800.01-2 500 ԱՄՆ դոլար 100 ԱՄՆ դոլար
2 500.01-5 000 ԱՄՆ դոլար 150 ԱՄՆ դոլար
5 000.01-7 500 ԱՄՆ դոլար 225 ԱՄՆ դոլար
7 500.01-9 999.9 ԱՄՆ դոլար 300 ԱՄՆ դոլար
Աշխարհագրություն Աշխարհի 197 երկիր
Պահանջվող փաստաթղթեր
  • Անձնագիր կամ նույնականացման քարտ
Կարևոր է իմանալ

Բանկը պարտավոր է տրամադրել յուրաքանչյուր փոխանցման կատարումը հավաստող փաստաթուղթ, որտեղ նշված կլինի փոխանցված գումարը, արժույթը, վճարված միջնորդավճարը:

Հասցեատերը ստանում է գումարն  ամբողջությամբ և չի վճարում միջնորդավճար:

Փոխանցման մեջ առկա սխալների ուղղումը, ինչպես նաև փոխանցման չեղարկումն իրականացվում է  փոխանցող և ստացող բանկերի հնարավորության սահմաններում և ժամկետներում:

Փոխանցման տվյալների փոփոխությունը, ինչպես նաև չեղարկումն իրականացվում է ուղարկողի գրավոր դիմումի հիման վրա. սակագինը կազմում է 1000 ՀՀ դրամ:

Կատարված փոխանցումները չեն կարող չեղյալ համարվել, եթե գումարը վճարվել է ստացողին:

ԱՐԱՐԱՏԲԱՆԿ-ը պատասխանատվություն չի կրում փոխանցման կոդը հաճախորդի կողմից երրորդ  անձին տրամադրելու պատճառով առաջացած հետևանքների համար:

Լրացուցիչ տեղեկատվության համար կարող եք այցելել http://www.moneygram.com/

Ուշադրություն.

  • Բանկը պատասխանատվություն չի կրում հղված կայքերի բովանդակության ստույգության, արժանահավատության, դրանցում տեղադրված գովազդների, տեղեկատվության օգտագործման հնարավոր հետևանքների համար:
  • «Արագ դրամական փոխանցումների ստացում հեռախոսազանգի միջոցով» ծառայության մատուցման պայմանները չեն գործում “Money Gram” համակարգի համար:

 

Ուշադրություն

«Ձեր ֆինանսական տեղեկատուն» ֆիզիկական անձանց առաջարկվող ծառայությունների որոնման, համեմատման և Ձեզ համար ամենաարդյունավետ տարբերակի ընտրությունը հեշտացնող էլեկտրոնային համակարգ է:

Դուք իրավունք ունեք հաղորդակցվել ֆինանսական կազմակերպության հետ Ձեր նախընտրած եղանակով՝ փոստային կապի միջոցով կամ էլեկտրոնային եղանակով: Էլեկտրոնային եղանակով տեղեկատվության ստացումը ամենահարմարավետն է: Այն հասանելի է 24/7 ռեժիմով, զերծ է թղթային տեղեկատվության կորստի ռիսկերից և ապահովում է գաղտնիություն:

Ֆինանսական օգնական
ABC finance

Էջը թարմացվել է` 16.10.2019 | 13:04

Տեղեկատվության հայերեն և անգլերեն տարբերակների միջև անհամապատասխանության առկայության դեպքում առաջնայնությունը տրվում է հայերեն տարբերակին: