ՈՒշադրություն !

Առանց նկարի դիմումները չեն քննարկվում

(կցել միայն .png, .jpg, .jpeg տեսակի նկարներ,
150 x 200 pixel չափի և 500 Kb-ից քիչ):

Տեստավորված է Google Chrome, Mozilla և Internet Explorer 10+ զննարկիչների համար:

Նկարը գցել այստեղ uploadկամ Բեռնել upload
ԴԻՄՈՒՄ ՀԱՐՑԱԹԵՐԹԻԿ
Պաշտոն
Տեղեկություններ անձի մասին
Արական Իգական


Կրթություն (նշել վերջինից-սկիզբ հաջորդականությամբ)
-
Կրթություն (նշել վերջինից-սկիզբ հաջորդականությամբ)
-
Կրթություն (նշել վերջինից-սկիզբ հաջորդականությամբ)
-
Աշխատանքային փորձ (նշել վերջինից-սկիզբ հաջորդականությամբ)
-
Աշխատանքային փորձ (նշել վերջինից-սկիզբ հաջորդականությամբ)
-
Լեզուների իմացություն
Համակարգչային գիտելիքներ

Տեղեկություններ ընտանիքի մասին
Առնչություն զինվորական ծառայության հետ և զինվորական կոչում
Այո Ոչ -
Նախկինում դիմել եք ԱՐԱՐԱՏԲԱՆԿ
Այո Ոչ
Դատվածության առկայություն
Այո Ոչ -
Դատական կարգով ճանչվե՞լ եք անգործունակ կամ սահմանափակ գործունակ
Այո Ոչ -
Քրեական գործով ներգրավվա՞ծ եք որպես կասկածյալ, մեղադրյալ կամ ամբաստանյալ
Այո Ոչ -
Դատապարտվե՞լ եք հանցագործության համար,կամ դատվածությունը սահմանված կարգով հանված կամ մարված է
Այո Ոչ
-
Աշխատանքը խոչընդոտող հիվանդության առկայություն
Այո Ոչ