Հիմնական տնտեսական ցուցանիշներ


Հիմնական

մակրոտնտեսական  ցուցանիշներ

(2017թ-2018թ փտ)

 

ԱՄՆ

 

ԵՄ

 

Մեծ Բրիտանիա

 

ՌԴ

 

Վերջին տվյալ

Նախորդ

Վերջին տ.

Նախ.

Վերջին տ.

Նախ.

Վերջին տ.

Նախ

Իրական հատված

 

 

 

 

ՀՆԱ աճ (եռամսյակային` QoQ)

4եռ

2.6%*

2.6%*

3եռ

0.6%*

0.7%*

4եռ

0.5%*

0.4%

 

 

 

ՀՆԱ աճ (տարեկան` YoY)

4եռ

2.5%

2.3%

3եռ

2.6%

2.5%

4եռ

1.5%*

1.7%

IIIեռ

1.8%

1.8%

Արդյունաբերության ոլորտի PMI

Հվ

55.5

55.1

Հվ

59.6

60.6

Հվ

55.3

56.2*[1]

Նյ

51.5

51.1

Ծառայությունների ոլորտի PMI

Հվ

53.3

53.7

Հվ

58.0

56.6

Հվ

53.0

54.2

Դկ

56.8

57.4

Բաղադրյալ PMI

Հվ

53.8

54.1

Հվ

58.8

58.1

Հկ

55.9

55.1

 

 

 

Աշխատանքի շուկա

 

 

 

 

Գործազրկության մակարդակ

Հվ

4.1%

4.1%

Նյ

8.7%

8.8%

Նյ

4.3%

4.3%

Դկ

5.1%

5.1%

Գործազրկ. նպաստի համար դիմումների թվի փոփոխություն

 

Հվ

233հզ.

216 հզ.

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Զբաղվածների թիվ (բացառ.  գյուղատնտեսական ոլորտ)

Հվ

200հզ.

160հզ.*

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Գնաճ

 

 

 

 

ՍԳԻ (ամսական` MoM)

Դկ

0.1%

0.4%

Դկ

0.4%

0.1%

Դկ

0.4%

0.3%

Հվ

0.3%

0.4%

ՍԳԻ (տարեկան` YoY)

Դկ

2.1%

2.2%

Հվ

1.3%*

1.4%

Դկ

3.0%

3.1%

Հվ

2.2%

2.5%

Core ՍԳԻ (ամսական` MoM)

Դկ

0.3%

0.1%

Դկ

0.5%

-0.1%

 

 

 

 

 

 

Core ՍԳԻ (տարեկան` YoY)

Դկ

1.8%

1.7%

Հվ

1.0%*

0.9%

Դկ

2.7%

2.7%

 

 

 

Առևտուր/սպառում

 

 

 

 

Մանրածախ առևտուր (ամսական` MoM)

 

Դկ

 

0.4%

 

0.9%*

 

Դկ

 

-1.1%

 

2.0%*

 

ԴԿ

 

-1.5%

 

1.0%*

 

 

 

Մանրածախ առևտուր (տարեկան` YoY)

Նյ

5.8%

4.6%

Դկ

1.9%

3.9%*

ԴԿ

1.4%

1.5%*

Հվ

3.1%

2.7%

Սպառողների վստահության ինդեքս

Հվ

125.4

123.1

Հվ

1.3

1.3

Դկ

-13

-12

3եռ

-11

-14

Արտաքին հատված

 

 

 

 

Առևտրային հաշվեկշիռ (մլրդ ԱՄՆդոլար/եվրո/ֆունտ/ ռուբլի)

 

Դկ

 

-71.58

 

-69.99

 

Նյ

 

26.3

 

18.9

 

Դկ

 

-13.58

-12.46

 

Հկ

 

9.83

 

10.22

Տոկոսադրույքներ

     

 

 

 

Վերաֆինանսավորման %

Դկ

1.25%-1.5%

1%-1.25%

Հվ

0.0%

0.0%

Դկ

0.50%

0.25%

Փտ

7.50%

7.75%

Ավանդադրման %

 

 

 

Հվ

-0.4%

-0.4%

 

 

 

 

 

 

                                   

 


[1] *-ցուցանիշի վերանայում բացասական ուղղությամբ, *-ցուցանիշի վերանայում դրական ուղղությամբ,

*- ցուցանիշի նախնական տվյալ
Նախորդ էջ