ՀՀ հիմնական տնտեսական ցուցանիշներ


2017թ /Աղբյուր՝ ՀՀ ԱՎԾ, ՀՀ ԿԲ

ՀՆԱ, մլն դրամ

(ընթացիկ գներով)

մլրդ դրամ

2017թ I եռ.

2017թ  I եռ. 2016թ  I եռ. (%) աճ, իրական

2017թ II եռ.

2017թ II եռ - 2016թ II եռ. (%) աճ,

իրական

2017թ III եռ.

2017թ III եռ - 2016թ III եռ. (%) աճ,

իրական

ՀՆԱ

976.1

7.0

1,205.3

5.5

1,583.5

3.5

Արդյունաբերություն

215.5

12.4

219.4

3.1

256.6

10.5

Գյուղատնտեսություն, անտառային տնտես., ձկնաբուծություն

54.2

-3.8

121.4

-4.1

314.2

-12.9

Շինարարություն

37.5

-9.6

88.3

-11.7

123.7

8.3

Առևտուր և ծառայություններ

565.4

60.1

672.6

10.6

769.9

8.7


Ցուցանիշ

2017թ դկ.

2017թ դկ. - 2016թ դկ. (%) աճ

2017թ հվ-դկ.

2017թ հվ-դկ - 2016թ հվ-դկ. (%) աճ

Արդյունաբերական արտադրանք, մլրդ դրամ

169.6

15.6

1,660.9

12.6

Գյուղատնտեսական արտադրանք, մլրդ դրամ

91.7

3.3

906.7

-3.0

Շինարարության ծավալ, մլրդ դրամ

91.3

10.4

415.9

2.2

Առևտրաշրջանառություն, մլրդ դրամ

333.6

12.7

2,602.1

14.0

Ծառայությունների ծավալ, մլրդ դրամ

142.3

15.6

1,453.5

14.4

Տնտեսական ակտիվության ցուցանիշ, %

X

12.6

X

7.7

Պետական բյուջեի եկամուտներ, մլրդ դրամ

128.7

6.5

1,237.2

5.6

Պետական բյուջեի ծախսեր, մլրդ դրամ

241.7

54.3

1,503.9

3.8

Սալդո (+/-), մլրդ դրամ[1]

-112.9

73.2

-266.7

-4.04

Արտաքին առևտրաշրջ.,

մլն ԱՄՆ դոլար

689.2

41.4

6,425.6

26.9

արտահանում

231.9

44.4

2,242.9

25.2

ներմուծում

457.3

40.0

4,182.7

27.8

Սալդո (+/-), մլն դոլար

-225.4

35.7

-1,939.8

30.9

Դրամական միջոցների զուտ ներհոսք, մլն ԱՄՆ դոլար

78.7

-23.2

X

X

ՀՀ պետական պարտք, մլն ԱՄՆ դոլար

6,774.6

12.3

X

X

արտաքին պարտք

5,494.9

12.5

X

X

ներքին պարտք

1,279.7

11.2

X

X

 

ՍԳԻ /ՀՀ ԱՎԾ/

2016թ նույն ամսվա նկ. (%)

2016թ դեկտեմբերի նկ. (%) 

Նախորդ տարվա նկ. կուտակային (%)

Դեկտեմբեր, 2017թ

2.6

2.6

1.0

Հունվար, 2017թ

2.7

2.7

2.7

 

 

 

 

 

 

ՀՀ վճարային հաշվեկշռի ցուցանիշներ, 2017թ հվ-սպ

/Աղբյուր՝ ՀՀ ԿԲ/

մլն ԱՄՆ դոլար

2017թ հվ-սպ

2017թ  հվ-սպ - 2016թ  հվ-սպ (%) աճ

Ընթացիկ հաշիվ

-44.35

-55

Ապրանքներ և ծառայություններ

-808.26

41.0

Սկզբնական եկամուտներ

291.60

3.3 անգ.

Երկրորդային եկամուտներ

472.31

22.6

Կապիտալի հաշիվ (կապիտալ տրանսֆերտներ)

33.82

39.4

Ֆինանսական հաշիվ

Որի կազմում`

15.16

105.1

Ուղղակի ներդրումներ

-139.24

-23.4

Պորտֆելային ներդրումներ

76.42

276.4


[1] - Բացասական սալդոյի աճ   - Բացասական սալդոյի նվազում

  • 2017թ դեկտեմբերին ՀՀ տնտեսական ակտիվության ցուցանիշը նախորդ տարվա նույն ամսվա ցուցանիշի նկատմամբ գրանցել է 12.6% (YoY) աճ: Հունվար-դեկտեմբերին 2016թ նույն ժամանակահատվածի նկատմամբ գրանցված աճն, իր հերթին, կազմել է 7.7% (YoY): Դեկտեմբերին տնտեսական ակտիվության ցուցանիշի աճին է նպաստել տնտեսության բոլոր ոլորտներում գրանցված աճողական դինամիկան:

  • 2018թ հունվարին 2017թ նույն ամսվա նկատմամբ ՀՀ-ում ՍԳԻ աճը կազմել է 2.7% (YoY), 2017թ դեկտեմբերի նկատմամբ` 2.7% (MoM):

 

  • ՀՀ պետական պարտքն 2017թ. դեկտեմբերին կազմել է շուրջ 6.8 մլրդ ԱՄՆ դոլար, ինչը 12.3%-ով գերազանցում է 2016թ. դեկտեմբերին գրանցված արժեքը և 5.1%-ով` 2017թ նոյեմբերյան արժեքը:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  • 2017թ դեկտեմբերին ՀՀ արտաքին առևտրաշրջանառության ծավալը կազմել է 689.2 մլն ԱՄՆ դոլար` տարեկան կտրվածքով աճելով 41.4%-ով (YoY): Առևտրաշրջանառության կազմում արտահանման ծավալների աճը կազմել է 44.4%` հասնելով 231.9մլն դոլարի, իսկ ներմուծման ծավալներն աճել են 40.0%-ով` մինչև 457.3մլն ԱՄՆ դոլար (YoY): ՀՀ արտաքին առևտրի բացասական հաշվեկշիռն 2016թ դեկտեմբերի -166.0 մլն ԱՄՆ դոլարից 2017թ դեկտեմբերին խորացել է մինչև -225.4 մլն ԱՄՆ դոլար:

  • 2017թ դեկտեմբերին դրամական միջոցների զուտ ներհոսքը ՀՀ նախորդ տարվա դեկտեմբերի նկատմամբ կրճատվել է 23.2%-ով (YoY)` կազմելով 78.7մլն ԱՄՆ դոլար: Նախորդ ամսվա նկատմամբ դրամական միջոցների զուտ ներհոսքը ՀՀ աճել է 15.0%-ով:

 

 
Նախորդ էջ