ՀՀ հիմնական տնտեսական ցուցանիշներ


2017թ /Աղբյուր՝ ՀՀ ԱՎԾ, ՀՀ ԿԲ

ՀՆԱ

(ընթացիկ գներով)

մլրդ դրամ

2017թ  

% ՀՆԱ-ի կազմում

2017թ - 2016թ(%) աճ

ՀՆԱ

5,568.9

100%

7.5

Արդյունաբերություն

998.6

17.9%

10.6

Գյուղատնտեսություն, անտառային տնտեսություն, ձկնաբուծություն

831.9

14.9%

0.2

Շինարարություն

409.8

7.4%

4.2

Առևտուր և ծառայություններ

2,857.8

49.8%

13.0

Բնակչության 1 շնչի հաշվով ՀՆԱ

3,872 ԱՄՆ դոլար

 

9.9

 

 

 

Ցուցանիշ

2018թ Մտ.

2018թ Մտ. - 2017թ Մտ. (%) աճ

2018թ հվ-Մտ.

2018թ հվ-մտ - 2018թ հվ-մտ. (%) աճ

Արդյունաբերական արտադրանք, մլրդ դրամ

145.8

8.2

400.5

8.2

Գյուղատնտեսական արտադրանք, մլրդ դրամ

35.0

5.3

80.4

2.2

Շինարարության ծավալ, մլրդ դրամ

22.9

23.2

44.5

23.0

Առևտրաշրջանառություն, մլրդ դրամ

219.2

6.3

578.2

12.9

Ծառայությունների ծավալ, մլրդ դրամ

129.8

18.8

356.5

16.5

Տնտեսական ակտիվության ցուցանիշ, %

X

10.9

X

10.6

Պետական բյուջեի եկամուտներ, մլրդ դրամ[1]

102.2

-

255.7

-

Պետական բյուջեի ծախսեր, մլրդ դրամ

124.4

-

282.0

-

Սալդո (+/-), մլրդ դրամ[2]

-19.2

-

-26.2

-

Արտաքին առևտրաշրջ.,

մլն ԱՄՆ դոլար

617.8

28.0

1,706.7

37.4

արտահանում

210.3

23.7

597.3

34.4

ներմուծում

407.5

30.3

1,119.4

39.0

Սալդո (+/-), մլն դոլար

-197.2

43.4

-522.1

44.7

Դրամական միջոցների զուտ ներհոսք, մլն ԱՄՆ դոլար

37.2

-29.8

X

X

ՀՀ պետական պարտք, մլն ԱՄՆ դոլար

6,887.1

14.9

X

X

արտաքին պարտք

5,574.7

15.5

X

X

ներքին պարտք

1,312.4

12.3

X

X

[1] 2018թ ցուցանիշները ներկայացվում են համաձայն 2018թ հունվարի 1-ից ուժի մեջ մտած «Հայաստանի Հանրապետության հարկային օրենսգրքի» 4-րդ և 456-րդ հոդվածների, ըստ որի՝ «Հարկեր և տուրքեր» ցուցանիշում առանձնացվել է «Հարկերի անցումային գերավճար» ցուցանիշը: Հաշվի առնելով, որ ՀՀ պետական բյուջեի եկամուտների մասով ցուցանիշները համադրելի չեն նախորդ տարվա համապատասխաան ժամանակաշրջանի ցուցանիշների հետ՝ աճի տեմպեր չեն հաշվարկվել:

[2] - Բացասական սալդոյի աճ   - Բացասական սալդոյի նվազում

ՀՀ-ում կատարված օտարերկրյա ուղղակի ներդրումների զուտ հոսքերն ու ոլորտային բաշխվածությունը, 2017թ հունվար-դեկտեմբեր, մլրդ դրամ /ՀՀ ԱՎԾ/

Ոլորտ

Երկիր

 

2016թ

հվ-դկ

2017թ

հվ-դկ

Ընդամենը, այդ թվում`

62.7

93.0

Հանքագործական արդյ. հարակից գործուն.

 

41.9

107.9

այդ թվում`

Ջերսի

10.1

107.8

Հանքագործական արդյ. և բացահանքերի շահագործում (բցռ. մետաղական հնքք. արդյ.)

 

-7.4

13.1

այդ թվում`

Գերմանիա

-7.3

10.9

 

ՌԴ

0.01

2.1

Հիմնային մետաղների արտադրություն

 

5.9

6.9

այդ թվում`

Գերմանիա

6.8

3.5

 

ՌԴ

-2.3

1.7

Անշարժ գույքի հետ կապված գործունեութ.

 

9.1

5.5

 այդ թվում`

ՌԴ

0.4

-1.5

 

Այլ երկրներ

8.7

7.6

Ջրի հավաքում, մշակում և բաշխում

 

-2.8

4.9

այդ թվում`

Ֆրանսիա

-2.8

4.9


ՀՀ վճարային հաշվեկշռի ցուցանիշներ, 2017թ հվ-սպ

/Աղբյուր՝ ՀՀ ԿԲ/

մլն ԱՄՆ դոլար

2017թ հվ-սպ

2017թ  հվ-սպ - 2016թ  հվ-սպ (%) աճ

Ընթացիկ հաշիվ

-44.35

-55

Ապրանքներ և ծառայություններ

-808.26

41.0

Սկզբնական եկամուտներ

291.60

3.3 անգ.

Երկրորդային եկամուտներ

472.31

22.6

Կապիտալի հաշիվ (կապիտալ տրանսֆերտներ)

33.82

39.4

Ֆինանսական հաշիվ

Որի կազմում`

15.16

105.1

Ուղղակի ներդրումներ

-139.24

-23.4

Պորտֆելային ներդրումներ

76.42

276.4


  • 2018թ մարտ ամսին ՀՀ տնտեսական ակտիվության ցուցանիշը նախորդ տարվա նույն ամսվա ցուցանիշի նկատմամբ գրանցել է 10.9% (YoY)[1] աճ: Տարեկան կտրվածքով աճ է արձանագրվել ՀՀ տնտեսության բոլոր ոլորտներում:

[1] YoY` որպես ինդեքսի հաշվարկի հիմք վերցված է նախորդ տարվա նույն ամիսը


  • Ապրիլ ամսին ՀՀ-ում նախորդ ամսվա նկատմամբ գրանցվել է գնանկում` 0.3% (MoM): Տարեկան կտրվածքով գնաճը կազմել է մինչև 2.4%` նվազելով նախորդ ամսվա 3.7% գնաճի ցուցանիշից (YoY):

 

  • ՀՀ պետական պարտքն 2018թ մարտին կազմել է 6.9 մլրդ ԱՄՆ դոլար, ինչը 15%-ով գերազանցում է 2017թ փետրվարյան արժեքը:

  • 2018թ մարտին ՀՀ արտաքին առևտրաշրջանառության ծավալը կազմել է 617.8 մլն ԱՄՆ դոլար` տարեկան կտրվածքով աճելով 28%-ով (YoY): Առևտրաշրջանառության կազմում արտահանման ծավալների աճը կազմել է 23.7%` հասնելով 210.3 մլն դոլարի, իսկ ներմուծման ծավալներն աճել են 30.3%-ով (YoY)` մինչև 407.5 մլն ԱՄՆ դոլար: ՀՀ արտաքին առևտրի բացասական հաշվեկշիռը մարտին 2017թ մարտի համեմատ խորացել է 38.2%-ով` մինչև -197.2 մլն ԱՄՆ դոլար:

  • 2018թ մարտին դրամական միջոցների զուտ ներհոսքը ՀՀ նախորդ տարվա մարտի նկատմամբ կրճատվել է 29.8%-ով (YoY)` կազմելով 37.2 մլն ԱՄՆ դոլար: Նախորդ ամսվա նկատմամբ դրամական միջոցների զուտ ներհոսքը ՀՀ ավելացել է 36%-ով:

 

 
Նախորդ էջ