ՀՀ պետական պարտատոմսեր


ՀՀ պետական արժեկտրոնային պարտատոմսերի եկամտաբերության կորեր (%)

Ժամկետայնություն

31.01.2017թ

09.02.2018թ

1 օր

6.3

5.67

1 ամիս

6.4

5.72

3 ամիս

6.7

5.83

6 ամիս

7.1

5.98

9 ամիս

7.5

6.15

1 տարի

7.8

6.30

2 տարի

9.0

6.83

3 տարի

9.8

7.34

4 տարի

10.4

7.81

5 տարի

10.8

8.19

7 տարի

11.4

8.88

10 տարի

12.0

9.87

15 տարի

12.4

10.59

20 տարի

12.5

11.17

30 տարի

 

11.58

 

 

 

 

Շրջանառության մեջ գտնվող պետական պարտատոմսերի ծավալ, մլրդ դրամ /Աղբյուր՝ www.minfin.am/

 

Հվ 2017

Հվ 2018

Ընդամենը

508.9

567.6

Կարճաժամկետ

73.3

20.6

Միջնաժամկետ

218.7

239.4

Երկարաժամկետ

214.7

304.3

Խնայողական

2.2

3.3

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Նախորդ էջ