ՀՀ պետական պարտատոմսեր


ՀՀ պետական արժեկտրոնային պարտատոմսերի եկամտաբերության կորեր (%)

Ժամկետայնություն

31.01.2017թ

05.05.2018թ

1 օր

6.30

5.98

1 ամիս

6.40

6.03

3 ամիս

6.70

6.12

6 ամիս

7.10

6.25

9 ամիս

7.50

6.38

1 տարի

7.80

6.51

2 տարի

9.00

7.03

3 տարի

9.80

7.46

4 տարի

10.40

7.89

5 տարի

10.80

8.27

7 տարի

11.40

8.92

10 տարի

12.00

9.76

15 տարի

12.40

10.49

20 տարի

12.50

11.07

30 տարի

 

11.51

  

Շրջանառության մեջ գտնվող պետական պարտատոմսերի ծավալ, մլրդ դրամ /Աղբյուր՝ www.minfin.am/

 

Հվ 2017

Մտ 2018

Ընդամենը

508.9

560.7

Կարճաժամկետ

73.3

22.8

Միջնաժամկետ

218.7

254.3

Երկարաժամկետ

214.7

279.9

Խնայողական

2.2

3.8


 

 

 

 

 

 
Նախորդ էջ