Online-orderԱվանդի online ձևակերպում

Քաղվածքների ներկայացման ձև
Երրորդ լիազորված անձի անհրաժեշտությունը, որը կունենա ավանդի գումարը և տոկոսներն անվերապահորեն տնօրինելու իրավունքԱյոոչ
Ներդրված ավանդի գրավադրմամբ ստանալ վարկային գիծ, ավանդի արժույթով, ավանդի տոկոս + 3 տոկոս դրույքաչափով, մինչև ավանդային պայմանագրի ավարտը մարման ժամկետով(ըստ ցանկության)
Ներդրված ավանդի գումարի վրա հաշվեգրած տոկոսները մուտքագրվեն քարտային հաշվին թե ոչԱյոոչ
MasterCard Standard պլաստիկ քարտ 0 ՀՀ դրամ տարեկան սպասարկման վճարով, առանց չնվազող մնացորդի հաստատման, եթե այո, ապա նշեք արժույթըոչԱյո

Այցելելու օրը և հնարավորության դեպքում ժամը


Back