Fill out the deposit data
Ավանդ “Ժամկետային” իրավաբանական անձանց համար  
Ավանդ “ԱՐԱՐԱՏ ԲԻԶՆԵՍ” իրավաբանական անձանց համար  
Ավանդ «Ժամկետային» անհատների համար  
Ավանդ «Մանկական»  
Ավանդ «Կուտակային»  
Deposit amount:
Deposit maturity  
Annual interest rate  %
Օրական կտրվածքով հաշվարկվող տոկոսագումար (Կուտակային ավանդի դեպքում հաշվարկը իրականացվում է վերջնական ավանդի հանրագումարի նկատմամբ) 0
Ավանդային պայմանագրի գործողության ընթացքում հաշվարկվող ընդհանուր տոկոսային եկամուտ 0
Ավանդային պայմանագրի գործողության ընթացքում ավանդատուին փաստացի վճարվող զուտ տոկոսային եկամուտ (10 % եկամտային հարկի գումարը նվազեցված) 0