logo

ԴԻՄՈՒՄ

Պլաստիկ քարտով վարկային գծի / օվերդրաֆտի տրամադրման

 
Ես, *
                                          անուն, հայրանուն, ազգանուն
Ծննդյան օր, ամիս, տարի *
          *
              նույնականացման քարտի կամ անձնագրի սերիան,     ում կողմից է տրված,     տրման ամսաթիվ
հանդիսանում եմ

 

խնդրում եմ տրամադրել վարկային գիծ/օվերդրաֆտ` նշված գումարի սահմանում
ԱՄՆ դոլար      քարտի հաշվին

 
    ԶԲԱՂՎԱԾՈՒԹՅԱՆ ՄԱՍԻՆ  ՏՎՅԱԼՆԵՐ
Աշխատավայր *
Անմիջական ղեկավար *
Աշխատավայրի հասցեն *
Պաշտոնը` *
Աշխ. ստաժը տվյալ կազմակերպությունում *
Կազմակերպության գործունեության ոլորտը  
Հեռախոս (աշխ.) *
Հեռ.քաղաքային *
Հեռ.բջջային *
Էլ.հասցե *
     
Ամսեկան եկամուտը հիմնական աշխատանքից`
Հաստիքային *
Առձեռն *
 
Լրացուցիչ եկամուտ այլ աղբյուրներից   Նշեք լրացուցիչ եկամուտի աղբյուրը
 
     
Վերջին 5 տարիների ընթացքում  Ձեր աշխատավայր (երը)

 
     
ԸՆՏԱՆԻՔԻ ԱՆԴԱՄՆԵՐԸ , ՆՐԱՆՑ ՏԱՐԻՔԸ, ԱՄՍԵԿԱՆ ԵԿԱՄՈՒՏԸ Այո Ոչ
  Անուն, Ազգանուն Տարիք Զբաղմունք Եկամուտ
1*
2*
3*
4*
5*
     
ՎԱՐԿԱՅԻՆ ՊԱՐՏԱՎՈՐՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ    Այո Ոչ
  Վարկի տեսակը Մարման ենթակա գումար Ամսական մարման գումար Վարկը տրամադրած բանկի/ կազմակերպության ամվանումը
1*
2*
3*
4*


Ես` ս, հաստատում եմ, որ ԱՐԱՐԱՏԲԱՆԿ ԲԲ ընկերության (այսուհետ` Բանկ) պլաստիկ քարտով վարկային գծի/օվերդրաֆտի տրամադրման վերաբերյալ էլեկտրոնային հայտում իմ կողմից լրացված բոլոր տեղեկությունները ճիշտ են, և որ դրանք խեղաթյուրված կամ կեղծված չեն:
Միաժամանակ սույնով տալիս եմ իմ համաձայնությունը, որպեսզի Բանկն այժմ և հետագայում (վարկային պայմանագրի գործողության ողջ ընթացքում) հարցում կատարի «ԱՔՐԱ Քրեդիտ Ռեփորթինգ» ՓԲ ընկերությանը` իմ ֆինանսական պարտավորությունների վերաբերյալ տեղեկություններ ստանալու համար:
Բանկի կողմից` ստուգման արդյունքում կեղծ կամ սխալ տվյալների բացահայտման դեպքում, այդ հիմքով իմ հայտի մերժման պարագայում Բանկը պատասխանատվություն չի կրում:   

20/09/2018 04:05:18

  !