Բանկի ղեկավարների և նրանց հետ փոխկապակցված անձանց կողմից բանկից ստացված միջոցները


Բանկի Խորհրդի անդամների, գործադիր տնօրենի և գլխավոր հաշվապահի կողմից նախորդ 12 ամիսներում Բանկից ստացված վարձատրությունը

Բանկի Խորհրդի անդամների, գործադիր տնօրենի, վարչության անդամների վարձատրության մասին 30.06.2018

Բանկի ղեկավարների և նրանց հետ փոխկապակցված անձանց կողմից բանկից ստացված միջոցները 30.06.2018

Բանկի խորհրդի անդամների, գործադիր տնօրենի և գլխավոր հաշվապահի հետ փոխկապակցված անձանց կողմից բանկից ստացված միջոցները 31.03.2018

Բանկի Խորհրդի անդամների, գործադիր տնօրենի և գլխավոր հաշվապահի կողմից ստացված միջոցները 31.03.2018


Բանկի ղեկավարների և նրանց հետ փոխկապակցված անձանց կողմից բանկից ստացված միջոցները 31.12.2017

Բանկի Խորհրդի անդամների, գործադիր տնօրենի, վարչության անդամների վարձատրության մասին 31.12.2017

Բանկի ղեկավարների և նրանց հետ փոխկապակցված անձանց կողմից բանկից ստացված միջոցները 30.06.2017

Բանկի Խորհրդի անդամների, գործադիր տնօրենի, վարչության անդամների վարձատրության մասին 30.06.2017

Բանկի ղեկավարների և նրանց հետ փոխկապակցված անձանց կողմից բանկից ստացված միջոցները 31.03.2017

Բանկի Խորհրդի անդամների, գործադիր տնօրենի, վարչության անդամների վարձատրության մասին 31.03.2017


Բանկի ղեկավարների և նրանց հետ փոխկապակցված անձանց կողմից բանկից ստացված միջոցները 31.12.2016 

Բանկի Խորհրդի անդամների, գործադիր տնօրենի, վարչության անդամների վարձատրության մասին 31.12.2016

Բանկի ղեկավարների և նրանց հետ փոխկապակցված անձանց կողմից բանկից ստացված միջոցները 30.09.2016

Բանկի Խորհրդի անդամների, գործադիր տնօրենի, վարչության անդամների վարձատրության մասին 30.09.2016

Բանկի ղեկավարների և նրանց հետ փոխկապակցված անձանց կողմից բանկից ստացված միջոցները 30.06.2016 

Բանկի Խորհրդի անդամների, գործադիր տնօրենի, վարչության անդամների վարձատրության մասին 30.06.2016

Բանկի ղեկավարների և նրանց հետ փոխկապակցված անձանց կողմից բանկից ստացված միջոցները 31.03.2016 

Բանկի Խորհրդի անդամների, գործադիր տնօրենի, վարչության անդամների վարձատրության մասին 31.03.2016


Բանկի ղեկավարների և նրանց հետ փոխկապակցված անձանց կողմից բանկից ստացված միջոցները 31.12.2015 

Բանկի Խորհրդի անդամների, գործադիր տնօրենի, վարչության անդամների վարձատրության մասին 31.12.2015

Բանկի ղեկավարների և նրանց հետ փոխկապակցված անձանց կողմից բանկից ստացված միջոցները 30.09.2015 

Բանկի Խորհրդի անդամների, գործադիր տնօրենի, վարչության անդամների վարձատրության մասին 30.09.2015

Բանկի ղեկավարների և նրանց հետ փոխկապակցված անձանց կողմից բանկից ստացված միջոցները 30.06.2015 

Բանկի Խորհրդի անդամների, գործադիր տնօրենի, վարչության անդամների վարձատրության մասին 30.06.2015

Բանկի ղեկավարների և նրանց հետ փոխկապակցված անձանց կողմից բանկից ստացված միջոցները 31.03.2015 

Բանկի Խորհրդի անդամների, գործադիր տնօրենի, վարչության անդամների վարձատրության մասին 31.03.2015Նախորդ էջ