Երաշխիքներ


Բանկային երաշխիքը պարտավորությունների կատարման ապահովման միջոց է: Այն իրենից ներկայացնում է պարտապանի (պրինցիպիալի) խնդրանքով Բանկի կողմից տրամադրված գրավոր պարտավորություն, որով Բանկը պարտավորվում է երաշխիքով ստանձնած պարտավորության պայմաններին համապատասխան պրինցիպալի պարտատիրոջը (բենեֆիցիարին) վճարել դրամական գումար` վերջինիս կողմից գրավոր պահանջ ներկայացնելիս:

Բանկային երաշխիքի նկարագրություն

Բանկային երաշխիքով գործառնությունների սակագներ

Բանկային երաշխիքի տրամադրման համար ներկայացվող անհրաժեշտ փաստաթղթերի ցանկ
Նախորդ էջ