ԱՌԵՎՏՐԻ ՖԻՆԱՆՍԱՎՈՐՄԱՆ ԿԱՐՃԱԺԱՄԿԵՏ ՎԵՐԱԿԱՆԳՆՎՈՂ ՎԱՐԿԵՐ (RCA)


Այս գործիքն այն ներմուծող կամ արտահանող հաճախորդների համար է, որոնք ունեն ժամանակավոր իրացվելիության խնդիր: Վարկերը տրամադրվում են մատչելի տոկոսադրույքով, 18 ամիս  ժամկետով:

Վարկերի տրամադրման պայմաններ


ԱՐՏՈՆՅԱԼ ՊԱՅՄԱՆՆԵՐ 15.06.18-01.08.18

 ԿԱՐՃԱԺԱՄԿԵՏ  ՎԵՐԱԿԱՆԳՆՎՈՂ ՎԱՐԿԵՐ (RCA)

 

ՍԱԿԱԳՆԵՐ

Մինչև 3 ամիս ժամկետով

ՀՀ դրամ -7,5%
ՌԴ ռուբլի- 8%
ԱՄՆ դոլար-3%
Եվրո-2%

  1. Վարկային հայտի քննարկման վճար` գործող սակագնի 50%-ի չափով,
  2. Վարկային փաթեթի կազմման եվ սպասարկման վճար` սահմանաչափի դեպքում` 0.5% առավելագույնը 250,000 ՀՀ դրամ, իսկ միանգամյա վարկի (RCA) դեպքում չի գանձվում

 

Մինչև  6 ամիս ժամկետով

ՀՀ դրամ -8,5%
ՌԴ ռուբլի- 10%
ԱՄՆ դոլար-5%
Եվրո-4%

Մինչև  12 ամիս ժամկետով

ՀՀ դրամ -10,5%
ՌԴ ռուբլի- 12%
ԱՄՆ դոլար-6,5%
Եվրո-6%

 

Նախորդ էջ