ԱՌԵՎՏՐԻ ՖԻՆԱՆՍԱՎՈՐՄԱՆ ԿԱՐՃԱԺԱՄԿԵՏ ՎԵՐԱԿԱՆԳՆՎՈՂ ՎԱՐԿԵՐ (RCA)


Այս գործիքն այն ներմուծող կամ արտահանող հաճախորդների համար է, որոնք ունեն ժամանակավոր իրացվելիության խնդիր: Վարկերը տրամադրվում են մատչելի տոկոսադրույքով, 18 ամիս  ժամկետով:

Վարկերի տրամադրման պայմաններ

Նախորդ էջ