Փաստաթղթային Ինկասո


Միջազգային առևտրում փաստաթղթային ինկասոն վճարման եղանակ է, որի դեպքում Բանկը հաճախորդի (վաճառողի) հանձնարարականի համաձայն պարտավորվում է վերջինիս հաշվին ստանալ դրամական միջոցներ ապրանքների առաքման կամ ծառայությունների մատուցման դիմաց կամ Բանկը վճարման որևէ պարտավորությունը չի սատնձնում այլ կատարում է միայն փաստաթղթերի փոխանցողի դերը:

Փաստաթղթային ինկասոյի նկարագրություն

Փաստաթղթային ինկասոյով գործառնությունների սակագներ
Նախորդ էջ