ՄԻՋԱԶԳԱՅԻՆ ԱՌԵՎՏՐԻ ՖԻՆԱՆՍԱՎՈՐՈՒՄ


ԱՐԱՐԱՏԲԱՆԿ-ը հանդիսանում է Հայաստանում միջազգային առևտրի ֆինանսավորման ոլորտում ԱՌԱՋԱՏԱՐՆԵՐԻՑ ՄԵԿԸ: Այս մասին են վկայում Միջազգային առևտրի խթանման ծրագրի (TFP) շրջանակներում Բանկի կողմից չորս անգամ (2010, 2011, 2013, 2014 և 2015 թվականներ) ճանաչված` «Ամենաակտիվ թողարկող բանկը Հայաստանում» անվանակարգը:


Մենք առաջարկում ենք միջազգային առևտրի ֆինանսավորման մի շարք լուծումներ, որոնք կօգնեն ձեզ.

  • իրականացնել արտաքին առևտրային գործառնություններ
  • տնտեսել միջոցները
  • նվազագույնի հասցնել առկա ռիսկերը 

Մեր փորձառու մասնագետների թիմը, շնորհիվ յուրաքանչյուր հաճախորդի նկատմամբ կիրառվող ԱՆՀԱՏԱԿԱՆ ՄՈՏԵՑՄԱՆ, առաջարկում է միջազգային առևտրի ֆինանսավորման այն գործիքը, որն առավելագույնս ուղղված է ի օգուտ հաճախորդի շահերի:


ԱՐԱՐԱՏԲԱՆԿ-ում ներկայացված են միջազգային առևտրի ֆինանսավորման ԺԱՄԱՆԱԿԱԿԻՑ ԲՈԼՈՐ ԳՈՐԾԻՔՆԵՐԸ.


1. 
ՓԱՍՏԱԹՂԹԱՅԻՆ ԱԿՐԵԴԻՏԻՎ

Ակրեդիտիվը միջազգային առևտրում լայնորեն կիրառվող վճարային գործիք է, որի դեպքում հաճախորդի (գնորդի) Բանկը պարտավորվում է վերջինիս հաշվին վճարել վաճառողին ապրանքների առաքման կամ ծառայությունների մատուցման դիմաց` մատակարարի կողմից ակրեդիտիվում նշված փաստաթղթերի ներկայացման և պահանջների բավարարման դեպքում:


Ծանոթացե՛ք փաստաթղթային ակրեդիտիվի.


ՓԱՍՏԱԹՂԹԱՅԻՆ ԱԿՐԵԴԻՏԻՎԻ տրամադրման համար անհրաժեշտ փաստաթղթերի ցանկ


2. 
ԲԱՆԿԱՅԻՆ ԵՐԱՇԽԻՔ

Բանկային երաշխիքը պարտավորությունների կատարման ապահովման միջոց է: Այն իրենից ներկայացնում է պարտապանի (պրինցիպիալի) խնդրանքով Բանկի կողմից տրամադրված գրավոր պարտավորություն, որով Բանկը պարտավորվում է երաշխիքով ստանձնած պարտավորության պայմաններին համապատասխան պրինցիպալի պարտատիրոջը (բենեֆիցիարին) վճարել երաշխիքով սահմանված գումարը` վերջինիս կողմից երաշխիքի պայմաններին համապատասխանող գրավոր պահանջ ներկայացնելու դեպքում: 


Ծանոթացե՛ք բանկային երաշխիքի


ԲԱՆԿԱՅԻՆ ԵՐԱՇԽԻՔԻ տրամադրման համար անհրաժեշտ փաստաթղթերի ցանկ

 
3. ՓԱՍՏԱԹՂԹԱՅԻՆ ԻՆԿԱՍՈ

Միջազգային առևտրում փաստաթղթային ինկասոն վճարման եղանակ է, որի դեպքում Բանկը հաճախորդի (վաճառողի) հանձնարարականի համաձայն պարտավորվում է վերջինիս հաշվին ստանալ դրամական միջոցներ ապրանքների առաքման կամ ծառայությունների մատուցման դիմաց: Բանկը վճարման որևէ պարտավորություն չի ստանձնում այլ կատարում է միայն փաստաթղթերը փոխանցողի դեր: 


Ծանոթացե՛ք փաստաթղթային ինկասոյի.


4. 
ԱՌԵՎՏՐԻ ՖԻՆԱՆՍԱՎՈՐՄԱՆ ԿԱՐՃԱԺԱՄԿԵՏ ՎԵՐԱԿԱՆԳՆՎՈՂ ՎԱՐԿԵՐ (RCA)

Այս գործիքն այն ներմուծող կամ արտահանող հաճախորդների համար է, ովքեր ունեն ժամանակավոր իրացվելիության խնդիր: Վարկերը տրամադրվում են մատչելի տոկոսադրույքով, 6-ից 18 ամիս  ժամկետով:


Ծանոթացե՛ք վարկի տրամադրման պայմաններին ԱՅՍՏԵՂ


Առևտրի ֆինանսավորման օնլայն դասընթաց հաճախորդների համար
Նախորդ էջ