ՓՈԽԱՆՑՈՒՄՆԵՐ


ՓՈԽԱՆՑՈՒՄՆԵՐ 

Ծանուցում.

1. ՀՀ տարածքում փոխանցումներն իրականացվում են մեկ բանկային օրվա ընթացքում:

2. Եթե փոխանցվող միջոցներն արդեն վճարված են, ապա բանկը պատասխանատվություն չի կրում գումարների վերադարձման համար:

3.Հաճախորդի մեղքով վճարված գումարի վերադարձի դեպքում (օրինակ` վավերապայմանների անճշտություն), բանկի ծախսերը կատարվում են հաճախորդի հաշվին:

4. Պահանջվող փաստաթղթերը ՀՀ տարածքից դուրս ուղարկելիս հաշվետիրոջից լրացուցիչ գանձվում են ուղարկման ծախսերը:

Ուշադրություն. Կանադական դոլար և վրացական լարի արժույթներով փոխանցումների համար 2017թ. դեկտեմբերի 20-ից մինչև 2018 թվականի մարտի 20-ը գործում է հաստատագրված սակագին՝ 5,000 ՀՀ դրամ գումարի չափով: Առաջարկը գործում է իրավաբանական և ֆիզիկական անձանց համար:  

Նախորդ էջ