Կանխիկով գործառնություններ


Կանխիկով  գործառնություններ

ԳՈՐԾԱՌՆՈՒԹՅԱՆ  ՏԵՍԱԿԸ

ՍԱԿԱԳՆԵՐ

Հաշվին կանխիկ գումարի մուտքագրում՝

- ՀՀ դրամ, ԱՄՆ դոլար

Անվճար

- այլ արտարժույթ

օրվա սահմանված տոկոսադրույքով

Հաշվին կանխիկ մետաղադրամի մուտքագրում

- մինչև 50 000 ՀՀ դրամ

Անվճար

-50 000 ՀՀ դրամը գերազանցող գումարի

1%

Կանխիկ գումարի վճարում հաճախորդի անկանխիկ միջոցներից**

-  ՀՀ դրամ.

0,3%

-  ԱՄՆ դոլար

0,4%

-   այլ արտարժույթ

օրվա սահմանված տոկոսադրույքով

Հաշվին մուտքագրված կանխիկ միջոցներից կանխիկի վճարում

- ՀՀ դրամ, ԱՄՆ դոլար

Անվճար

- այլ արտարժույթ

օրվա սահմանված տոկոսադրույքով

Հնամաշ և վնասված թղթադրամների փոխանակում ՀՀ դրամով`

- ՀՀ դրամ

Անվճար

- ԱՄՆ դոլար

2%

- ՌԴ ռուբլի, ԵՎՐՈ

3%

Կանխիկ դրամով վճարումների սպասարկում առանց հաշիվ բացելու

ա) Բանկի համակարգից դուրս 

 

- մինչև 50.000 դրամ

200 ՀՀ դրամ

- 50.001-ից 100.000 դրամ

300 ՀՀ դրամ

- 100.001-ից 500.000 դրամ

500 ՀՀ դրամ

- 500.001-ից 1.000.000 դրամ

1,000 ՀՀ դրամ

-1.000.001-ից 5.000.000 դրամ

1,500 ՀՀ դրամ

- 5.000.001 և ավելի

3,000 ՀՀ դրամ

Ներբանկային փոխանցումներ ՀՀ դրամով առանց հաշիվ բացելու

Գործարքի գումարի 0,1% նվազագույնը 200,00 ՀՀ դրամ, առավելագույնը 3000,00 ՀՀ դրամ

Ներբանկային փոխանցումներ արտարժույթվ առանց հաշիվ բացելու

Գործարքի գումարի 0,1% նվազագույնը 300,00 ՀՀ դրամ, առավելագույնը 3000,00 ՀՀ դրամ

 

Ծանուցում.

 

* Ներառյալ ԱԱՀ

** Չի կիրառվում ֆիզիկական անձանց (բացառությամբ անհատ ձեռնարկատերերի) բանկային հաշիվներին`  ԱՐԱՐԱՏԲԱՆԿ ԲԲԸ-ի կողմից տրամադրված վարկային միջոցներից, ներդրված ժամկետային ավանդի  և ԱՐԱՐԱՏԲԱՆԿ ԲԲԸ-ի պարտատոմսերի գծով հաշվեգրված տոկոսներից մուտքագրված գումարների, ինչպես նաև սոցիալական փաթեթի հաշիվներից կանխիկ ելքի նկատմամբ:
Նախորդ էջ