ՄԻԿՐՈ, ՓՈՔՐ ԵՎ ՄԻՋԻՆ ԲԻԶՆԵՍԻ ՎԱՐԿԱՎՈՐՈՒՄ


 

Booking օվերդրաֆտ  Արտահանման վարկ միջին բիզնեսի համար
Փոքր բիզնեսի վարկավորում Միջազգային շուկաներից շրջանառու միջոցների համալրում
Էքսպրես վարկ Ընթացիկ իրացվելիության ֆինանսավորում
Նվազող տոկոսադրույքով վարկ Միջին բիզնեսի վարկավորում
Միկրո բիզնեսի վարկավորում «Կանանց ձեռներեցության ոլորտի աջակցման և զարգացման» ծրագրի շրջանակներում

 


Մենք առաջարկում ենք օգտվել ԱՐԱՐԱՏԲԱՆԿԻ բիզնես վարկավորման ծրագրերից, որոնք մատչելի են, հեշտ հասանելի և մեծապես կարող են նպաստել ձեր բիզնեսի կայացմանն ու հետագա զարգացմանը:

Գործընկերային հիմնարար և կայուն հարաբերություններ ունենալով ԱՐԱՐԱՏԲԱՆԿԻ բաժնետեր Վերակառուցման և Զարգացման Եվրոպական Բանկի (EBRD) հետ, վերջինիս հետ կնքված վարկային պայմանագրի շրջանակներում մենք իրականացնում ենք միկրո, փոքր ու միջին բիզնեսի վարկավորման ծրագրեր, որոնք նախատեսված են արտադրության, առևտրի, ծառայությունների ոլորտների զարգացման համար, ունեն յուրաքանչյուր բիզնեսի և հաճախորդի տարբերակված մոտեցում ցուցաբերելու ճկուն մեխանիզմներ:


 Նախորդ էջ