«#Կին#Գործարար#Ես» վարկատեսակ


«#Կին#Գործարար#Ես» վարկատեսակի տրամադրման պայմանները

Վարկառու

ա) իրավաբանական անձանց, որոնց գործադիր մարմնի ղեկավարը իգական սեռի ներկայացուցիչ է և իգական սեռի ներկայացուցիչ(ներ)ն իրավաբանական անձանց կանոնադրական կապիտալում ունի(ունեն) առնվազն 20 տոկոս մասնակցություն,

բ) իրավաբանական անձանց, որոնց կանոնադրական կապիտալում է իգական սեռի ներկայացուցիչ(ներ)ն ունի(ունեն) առնվազն 50 տոկոս մասնակցություն,

գ) իգական սեռի ներկայացուցիչ անհատ ձեռնարկատերերին

Վարկի նպատակը 

 

կրեդիտորական պարտքի մարում, հիմնական միջոցների ձեռքբերում, կապիտալ ներդրումների իրականացում, շրջանառու միջոցների համալրում, ընթացիկ ծախսերի իրականացում

Վարկի ժամկետը

մինչև 60 ամիս,

Վարկի  արժույթ

ԱՄՆ դոլար

Տարեկան տոկոսադրույքը

նվազագույնը 9% 

Վարկ/գրավ հարաբերակցություն

որպես գրավ առաջարկվող գույքի գնահատված լիկվիդային արժեքի մինչև 80%-ի չափով:

Վարկային փաթեթի կազմման և սպասարկման վճար

չի գանձվում

Վաղաժամ մարման տույժ

չի կիրառվում

ՎԱՐԿ ՍՏԱՆԱԼՈՒ ՀԱՄԱՐ ԱՆՀՐԱԺԵՇՏ ՓԱՍՏԱԹՂԹԵՐԻ ՑԱՆԿ
Բեռնել
Նախորդ էջ