Կանաչ վարկ


Կանաչ վարկերի տրամադրման պայմաններ

Վարկի գումար

Արժույթ

Տարեկան տոկոսադրույք

Առավելագույն ժամկետ

Նպատակ

Վարկային հայտի ուսումնասիրության և վարկային փաթեթի կազմման և սպասարկման միանվագ վճար

1.000.000-500.000.000

ՀՀ դրամ

ՀՀ դրամ

10 %

Մինչև 60 ամիս

Կապիտալ ներդրումներ,

հիմնական միջոցների ձեռքբերում

Չի գանձվում

 

Կարևոր է իմանալ` 

Կանաչ վարկերը տրամադրվում են «Էներգաարդյունավետություն ՓՄՁ-ների համար» ծրագրի շրջանակներում` բացառությամբ առաջնային գյուղատնտեսությամբ զբաղվող տնտեսվարող սուբյեկտների:
Նախորդ էջ