Ակցիաներ


ԱԿՑԻԱ՝ Ներմուծող իրավանաբական անձանց և անհատ ձեռնարկատերերի համար


Ակցիայի վերջնաժամկետը՝ դեկտեմբերի 14, 2018

Վարկի նպատակը

արտերկրից/ներից շրջանառու միջոցների համալրում

Վարկի գումարը և արժույթը

մինչև 400.000 ԱՄՆ դոլար կամ համարժեք Եվրո

Վարկի գումարը և արժույթը

մինչև 400.000 ԱՄՆ դոլար կամ համարժեք Եվրո

Վարկի ժամկետը և արտոնյալ ժամանակահատվածը

մինչև 36 ամիս, առաջին 3  ամիսներին միայն հաշվեգրվող տոկոսագումարների վճարման պայմանով

Տարեկան տոկոսադրույքը

7 %՝ ԱՄՆ դոլարով վարկավորման դեպքում

6 %՝ եվրոյով վարկավորման դեպքում

Վարկի օգտագործման եղանակ

անկանխիկ

Վարկային հայտի քննարկման վճար

չի գանձվում

Վարկային փաթեթի կազմման և սպասարկման վճար

վարկի գումարի 0.1%-ի չափով, սակայն ոչ ավել քան 100.000 ՀՀ դրամ

Վարկ գրավ հարաբերակցություն

որպես գրավ առաջարկվող գույքի գնահատված լիկվիդային արժեքի մինչև 80%-ի չափով


Հատուկ առաջարկ
՝ Վարկի շրջանակում դիմումի համաձայն անվճար կթողարկվի ArCa GREEN LINE վճարային պլաստիկ քարտ՝ մաքսային ձևակերպումների իրականացման նպատակով:

ArCa GREEN LINE քարտով Դուք կարող եք ստանալ ՀՀ դրամային օվերդրաֆտ 1 տարի գործողության ժամկետով` վերջին 4 ամիսներին սահմանաչափի հավասարաչափ նվազեցման պայմանով, հաստատվող վարկի գումարի մինչև 5%-ի չափով: Օվերդրաֆտի օգտագործված մասի նկատմամբ հաշվարկված տարեկան տոկոսադրույքը՝ 11%, մայր գումարի չօգտագործված մասի նկատմամբ հաշվարկված տարեկան տոկոսադրույքը` 0%:

 

ԱԿՑԻԱ՝ Արտահանող իրավանաբական անձանց և անհատ ձեռնարկատերերի համար


Ակցիայի վերջնաժամկետը՝ դեկտեմբերի 14, 2018

Վարկի նպատակը

հիմնական միջոցների ձեռքբերում, շրջանառու միջոցների համալրում

Վարկի արժույթը

ԱՄՆ դոլար

Վարկի գումարը

մինչև 400.000 ԱՄՆ դոլար

Վարկի ժամկետը

մինչև 60 (վաթսուն) ամիս

Տարեկան տոկոսադրույքը 

6 %
Նախորդ էջ