ՎԱՐԿԵՐ


«ԳործարարԵս» վարկատեսակի տրամադրման պայմաններ

Գյուղատնտեսական օվերդրաֆտ

Կանաչ վարկ

Բիզնես հիփոթեք

Անհատ ձեռնարկատերերին և իրավաբանական անձանց կրեդիտորական պարտքի մարման, հիմնական միջոցների ձեռքբերման և շրջանառու միջոցների համալրման նպատակով բիզնես վարկեր

Գյուղատնտեսական արտադրությամբ կամ գյուղատնտեսական հումքի վերամշակմամբ զբաղվող ֆիզիկական անձանց, անհատ ձեռնարկատերերին և իրավաբանական անձանց տրամադրվող վարկեր

 
Մենք առաջարկում ենք օգտվել ԱՐԱՐԱՏԲԱՆԿԻ բիզնես վարկավորման ծրագրերից, որոնք մատչելի են, հեշտ հասանելի և մեծապես կարող են նպաստել ձեր բիզնեսի կայացմանն ու հետագա զարգացմանը:

Գործընկերային հիմնարար և կայուն հարաբերություններ ունենալով ԱՐԱՐԱՏԲԱՆԿԻ բաժնետեր Վերակառուցման և Զարգացման Եվրոպական Բանկի (EBRD) հետ, վերջինիս հետ կնքված վարկային պայմանագրի շրջանակներում մենք իրականացնում ենք միկրո, փոքր ու միջին բիզնեսի վարկավորման ծրագրեր, որոնք նախատեսված են արտադրության, առևտրի, ծառայությունների ոլորտների զարգացման համար, ունեն յուրաքանչյուր բիզնեսի և հաճախորդի տարբերակված մոտեցում ցուցաբերելու ճկուն մեխանիզմներ:

 

ԱՌԵՎՏՐԱՅԻՆ ՎԱՐԿԵՐԻ ՏՐԱՄԱԴՐՄԱՆ ՀԱՄԱՐ ՆԵՐԿԱՅԱՑՎՈՂ ԱՆՀՐԱԺԵՇՏ ՓԱՍՏԱԹՂԹԵՐԻ ՑԱՆԿ
2011-05-1

Բեռնել

 
Նախորդ էջ