“ՀԾ ինտերնետ Բանկ” և “Մոբայլ Բանկինգ” ծառայություններ


ՀԾ ինտերնետ Բանկ” և “Մոբայլ Բանկինգ” համակարգերի ծառայության  սակագներ

 

Ֆիզիկական

անձ

Անհատ ձեռներեց

Իրավաբան.

 անձ

Առանց Էլեկտրոնային ստորագրության հնարավորության  DIGIPASS GO 1 հատ սարքի տրամադրում

Անվճար

Անվճար

Անվճար

“ՀԾ ինտևրնետ Բանկ” և «Մոբայլ Բանկինգ» ամսական սպասարկման վարձ  DIGIPASS GO սարքի տրամադրման դեպքում

500 ՀՀ դրամ

1100 ՀՀ դրամ

4000 ՀՀ դրամ

“ՀԾ ինտերնետ Բանկ” և «Մոբայլ Բանկինգ» ամսական սպասարկման վարձ  լրացուցիչ  յուրաքանչյուր 1 հատ DIGIPASS GO սարքի տրամադրման դեպքում

-

700 ՀՀ դրամ

1500  ՀՀ դրամ

Էլեկտրոնային ստորագրության հնարավորությամբ DIGIPASS 260 1 հատ սարքի տրամադրում

Անվճար

Անվճար

Անվճար

“ՀԾ ինտերնետ Բանկ” և «Մոբայլ Բանկինգ» ամսական սպասարկման վարձ  DIGIPASS 260 սարքի տրամադրման դեպքում

700 ՀՀ դրամ

1300 ՀՀ դրամ

4500 ՀՀ դրամ

“ՀԾ ինտերնետ Բանկ” և «Մոբայլ Բանկինգ» ամսական սպասարկման վարձ  լրացուցիչ  յուրաքանչյուր 1 հատ DIGIPASS 260  սարքի տրամադրման դեպքում

-

700 ՀՀ դրամ

1500  ՀՀ դրամ

DIGIPASS GO սարքի կորստի դեպքում նոր սարքի տրամադրում

6000 ՀՀ դրամ

6000 ՀՀ դրամ

6000 ՀՀ դրամ

DIGIPASS 260 սարքի կորստի դեպքում նոր սարքի տրամադրում

7000 ՀՀ դրամ

7000 ՀՀ դրամ

7000 ՀՀ դրամ

Առանց սարքի տրամադրման հաշիվների դիտում

Անվճար

Անվճար

Անվճար 

 

Ծանուցում.

Սակագների մեջ ներառված է ԱԱՀ։

Ծառայության նկարագրին կարող եք ծանոթանալ այստեղ :
Նախորդ էջ