Բնակելի տներ


Հ/Հ

Գույքի հասցեն

Հեռախոս, Կոնտակտային անձ

Գինը

Նկար

1

Ք.Երևան Մալաթիա-բնակելի տուն

077 84-69-69
Արամ Ալեքսանյան

50 000 000 ՀՀ դրամ  

 

2

Ք.Երևան Էրեբունի Սուվորովի փողոց 24 բնակելի տուն

077 84-69-69
Արամ Ալեքսանյան

40 000 000 ՀՀ դրամ  

 

3

Ք.Երևան Էրեբունի Բուռնազյան փողոց 4/1 տուն –հողը-457քմ  077 84-69-69
Արամ Ալեքսանյան
 135.000.000 ՀՀ դրամ

 

 

4

Ք.Երևան Բարբյուսի 55/1-Հողը-728քմ, շենք -481,7քմ, օժանդակ-106,9քմ

077 84-69-69
Արամ Ալեքսանյան

269.000.000 ՀՀ դրամ  

 

5

Ք.Երևան Մարտիկյան 10 Հողը -400քմ, շենքը-334քմ

077 84-69-69
Արամ Ալեքսանյան

65.600.000 ՀՀ դրամ  

 

6

Ք.Երևան Նոր Արեշ 42փ -19-1 Հողը-393քմ-շենքը-155քմ

077 84-69-69
Արամ Ալեքսանյան

29.300.000 ՀՀ դրամ  

 

 
Նախորդ էջ