Արտադրական նշանակության շինություններ


Հ/Հ

Գույքի հասցեն

Հեռախոս, Կոնտակտային անձ

Գինը

Նկար

1

Երևան Թբիլիսյան 3/4 Հողը-8446քմ, շինությունները-2300քմ

077 84-69-69
Արամ Ալեքսանյան

238.000.000 ՀՀ դրամ

  Նախորդ էջ